Staf

Loco-secretaris de heer Rob Bogers

De staf houdt zich bezig met:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweerzaken
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Rampenbestrijding
 • Bestuurssecretariaat
 • Algemene juridische zaken
 • De planning & controlcyclus
 • Procesmanagement
 • Informatiemanagement
 • Risicomanagement
 • Interne controle/toetsing rechtmatigheid
 • Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit

Tel. 14 0167

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig