Staf

Loco-secretaris de heer Rob Bogers

De staf houdt zich bezig met:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Brandweerzaken
  • Wet openbaarheid van bestuur
  • Rampenbestrijding
  • Bestuurssecretariaat
  • Algemene juridische zaken
  • De planning & controlcyclus
  • Procesmanagement
  • Informatiemanagement
  • Risicomanagement
  • Interne controle/toetsing rechtmatigheid
  • Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en kwaliteit

Tel. 14 0167

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig