Publiekszaken

Hoofd

De heer W.J.M. van Sprundel

De afdeling Publiekszaken houdt zich bezig met:

 • Administratie algemene begraafplaatsen
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Burgerlijke stand (overlijden/huwelijk/geboorte etc.)
 • De vergunningverlening voor aanvragen van Circussen en kermissen
 • Communicatie/voorlichting
 • Het actualiseren van de gemeentelijke Website
 • De uitvoering van de Drank- en horecawet
 • Het beheer van de Basisregistratie personen
 • Naamswijzigingen
 • Naturalisaties
 • Nederlandse identiteitskaarten
 • Paspoorten
 • Rijbewijzen
 • De behandeling van de inkomende telefoontjes van klanten/burgers van het gemeentehuis (TIP)
 • Het ontvangen van de bezoekers van het gemeentehuis (Centrale Balie)
 • Gemeentelijke belastingen (heffen en innen)
 • De uitvoering van het standplaatsenbeleid
 • De uitvoering van het evenementenbeleid
 • De vergunningverlening op grond van de APV
 • Verkiezingen
 • De vergunningverlening op grond van het omgevingsrecht (bouw/milieu/kap/aanleg/inrit etc.)
 • Meldingen op grond van het omgevingsrecht (milieu/sloop etc.)
 • De uitvoering van de Wet op de Kansspelen


Contact

Tel.: 14 0167

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig