gemeente Steenbergen | Zelf natuur ontwikkelen met subsidie

Nieuwsbericht Zelf natuur ontwikkelen met subsidie

Gepubliceerd op: 22 maart 2021 15:50

Boeren en landeigenaren in de gemeente Steenbergen kunnen vanaf nu gebruik maken van de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een subsidie waaraan de provincie, gemeenten en waterschappen samenwerken. Particuliere grondeigenaren krijgen deze subsidie om natuur te ontwikkelen op hun gronden.

Het Brabantse landschap is in elke streek net wat anders: bomen, struiken, poelen, bloemenranden en paden geven het landschap zijn eigen gezicht. Waterschap, provincie en gemeente willen dat kenmerkende landschap herstellen en behouden. Daarvoor is een vergoeding beschikbaar.

Brabants Landschap

Een boer of landeigenaar krijgt via Brabants Landschap advies. Zij geven aan waar de gemeente in hun streek belang bij heeft, maar helpen ook bij het doen van de aanvraag en de uitvoering. Afhankelijk van het doel betaalt de gemeente 50% en de provincie de andere helft.

Subsidie aanvragen

Alleen voor een percelen met bestemming agrarisch of natuur is subsidie beschikbaar. Subsidie aanvragen is mogelijk tot eind 2023 of tot het budget op is. Interesse om zelf natuur te ontwikkelen? Neem dan contact op met Brabants Landschap via info@brabantslandschap.nl of ga naar de website van het Brabants Landschap.

Landbouwgrond in de gemeente Steenbergen