gemeente Steenbergen | Word lid van de 'Adviesraad Sociaal Domein' gemeente Steenbergen

Nieuwsbericht Word lid van de 'Adviesraad Sociaal Domein' gemeente Steenbergen

Gepubliceerd op: 06 april 2022 14:00

De gemeente Steenbergen heeft diverse taken op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp. We zorgen voor leefbaarheid in de kernen van de gemeente en dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Die taken zijn onder meer geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De 'Adviesraad Sociaal Domein' adviseert de gemeente over de uitvoering van deze wetten. Deze adviesraad is een inspirerend team van gedreven personen: we willen ertoe doen!

Adviesraad Sociaal Domein

De 'Adviesraad Sociaal Domein' zoekt nieuwe leden. Wilt u ook bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke kant van de samenleving? Heeft u contact met organisaties in zorg, welzijn of jeugdhulp? Bent u 18 jaar of ouder en een teamspeler en woont u in de gemeente Steenbergen? Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren.

De adviesraad houdt zich bezig met onderwerpen als mantelzorgondersteuning, huishoudelijke ondersteuning, jeugdzorg, de dienstverlening vanuit Vraagwijzer en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De leden vergaderen acht keer per jaar in de avond. Binnen de adviesraad werkt u in kleine groepen aan onderwerpen en raadpleegt u uw netwerk. Gemaakte onkosten worden vergoed. Deelname is op vrijwillige basis.

Meer weten?

Heeft u vragen? Bel dan naar de voorzitter van de adviesraad de heer J. Legierse via 06-51316966.

Lid worden?

Stuur uw motivatie uiterlijk op 24 april naar:
Gemeente Steenbergen, t.a.v. E. van Dongen, e.vandongen@gemeente-steenbergen.nl.