Nieuwsbericht Windpark Karolinapolder

Gepubliceerd op: 13 september 2019 13:05

Donderdagochtend 12 september is kenbaar gemaakt dat Gedeputeerde Staten besloten heeft om de bevoegdheid over de besluitvorming windpark Karolinapolder per direct in te trekken.

De gemeente is compleet verrast door het besluit. Uit de toelichting vanuit de provincie deze donderdagmorgen blijkt dat Gedeputeerde Staten medewerking wil verlenen aan de plannen van innogy. Dit betekent concreet een ruitopstelling van 4 windmolens met een tiphoogte van 180-234m. De provincie kent veel gewicht toe aan de sociale randvoorwaarden en wil daarom de procedure zo snel mogelijk wil afronden, zodat dit jaar nog door innogy de SDE subsidie aangevraagd kan worden, omdat deze mogelijk 20% daalt in 2020.

Wilma Baartmans namens het college van B&W: " Wij zijn als college verbijsterd dat de provincie de opvatting heeft dat er draagvlak is voor hogere molens en daarbij de 1400 handtekeningen van inwoners en de ingediende zienswijzen die bij de gemeente zijn binnengekomen tegen deze megamolens op deze locatie naast zich neer legt. Wij, het college, leggen ons er nog niet bij neer, onze inwoners worden benadeeld. De provincie heeft gemeend de afloop van het democratische proces van de gemeente niet af te wachten, maar het proces te verstoren door middenin het proces in te grijpen."

In de brief van 30 augustus heeft de provincie zowel naar college als raad een aantal alternatieven aangeboden, waarbij 1 alternatief nader zou worden onderzocht met instemming van de raad, passend binnen het raadsakkoord. Daarbij ging het het college juist niet om tempo, maar om zorgvuldigheid en draagvlak.

Voorbereidend op de raadsvergadering van 26 september worden verschillende opties, waaronder de juridische stappen bekeken. Wethouder Baartmans: " Er is geen draagvlak voor de plannen van innogy, niet bij de inwoners, niet bij de raad en niet bij het college, we hopen dit duidelijk te kunnen maken. Het is jammer dat het democratische proces op deze manier verstoord wordt."