Nieuwsbericht WijZijn Steenbergen staat voor haar inwoners klaar, ook tijdens Coronacrisis

Gepubliceerd op: 23 maart 2020 08:45

Inwoners die in de problemen dreigen te komen omdat door het Coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, kunnen bellen naar WijZijn Steenbergen via telefoonnummer 0167 750 850. WijZijn Steenbergen is er voor alle inwoners die  vragen of zorgen hebben. Ook voor de inwoners die hulp nodig hebben bij het opzetten van een initiatief denken de professionals van WijZijn Steenbergen graag mee.

Welke extra activiteiten onderneemt WijZijn Steenbergen?

  • WijZijn omarmt de prachtige initiatieven die in de zes kernen ontstaan. Vanwege het grote netwerk kan WijZijn  mensen en partijen met elkaar verbinden en op diverse manieren ondersteunen.
  • Er zijn extra telefoonlijnen geopend zodat er geen wachttijden ontstaan.
  • De maatschappelijk werkers besteden extra aandacht aan hun cliënten waarvan zij denken dat die onder de kwetsbare groep behoren. Ze houden zoveel mogelijk contact met hen om zo te zien welke ondersteuning zijn nodig hebben.
  • Ook vanuit het ouderenwerk zijn er extra contactmomenten met ouderen die deelnemen  aan activiteiten, om in de gaten te houden of zij hulp nodig hebben.

Heeft u zelf hulp nodig?

Stel, het lukt even niet meer met de dagelijkse beslommeringen. Bijvoorbeeld de boodschappen, u heeft behoefte aan een luisterend oor of u wilt misschien tijdelijk gebruik maken van de maaltijdservice. Dan kunt u bellen met WijZijn Steenbergen. Deze welzijnsorganisatie brengt u in contact met iemand die kan helpen. Soms is dat een professionele zorgverlener. Maar het kan ook een van de vele vrijwilligers in onze gemeente zijn, die graag de helpende hand wil bieden.

Wilt u een activiteit organiseren en heeft u daar hulp bij nodig?
Er zijn allerlei hele goede initiatieven in de gemeente Steenbergen die WijZijn omarmt en ondersteunt. WijZijn fungeert als aanspreekpunt,  om mensen en partijen te verbinden, er geen zaken onnodig dubbel gebeuren en waar mogelijk te helpen.

Telefoonnummer: 0167 – 750 850
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

Wethouder Krook: "Door de Coronacrisis ontstaan in al onze kernen hartverwarmende initiatieven van inwoners die elkaar willen helpen. De zorg voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving wordt inmiddels door velen opgepakt. Fantastisch! Ook als gemeente proberen we ook nu en juist nu de meeste kwetsbaren in onze kernen een helpende hand te bieden. WijZijn Steenbergen levert hier een waardevolle bijdrage aan."

WijZijn Steenbergen is een brede welzijnsorganisatie bij u in de buurt. Zij zijn er voor iedereen: jong én oud, ongeacht sociale achtergrond of beperking. WijZijn werkt graag samen met u. Want samen krijgen we meer voor elkaar.