gemeente Steenbergen | Wie verdient er volgens u een lintje?

Nieuwsbericht Wie verdient er volgens u een lintje?

Gepubliceerd op: 19 mei 2021 10:35

Maandag 26 april was het weer zover, de traditionele Lintjesregen. Deze keer had het Zijne Majesteit de Koning - zoals dat heet - behaagd om maar liefst 19 van onze inwoners een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Met deze "royale hoosbui" – een record in de geschiedenis van onze gemeente – werd eens te meer onderstreept hoe groot de betrokkenheid en de vrijwillige organisatiekracht in onze samenleving zijn.

Bij de uitreiking sprak burgemeester Van den Belt de hoop uit dat er ook voor de Lintjesregen van 2022 weer de nodige aanvragen worden gedaan. ,,Ik ben ervan overtuigd dat er in alle onze kernen nog veel meer mensen zijn die zich langdurig en belangeloos inzetten voor onze gemeenschap. Meestal verkiezen zij de achtergrond, des te belangrijker is het om te laten merken hoezeer gewaardeerd wordt wat ze allemaal doen, zodat ook zij een keer in het zonnetje komen te staan."

Ere wie ere toekomt

Aanvragen voor de Lintjesregen van volgend jaar kunnen uiterlijk tot 15 juli a.s. - door iedereen - worden ingediend bij de gemeente. Dat is al vrij snel, dus aarzel niet te lang als u iemand wilt voordragen. Het toekennen van een Koninklijke Onderscheiding is een uitgebreid en boven alles zorgvuldig proces, want "ere wie ere toekomt" maar een lintje krijg je natuurlijk niet zomaar.

Verdiensten

Mits een voorstel aan de geldende criteria voldoet, is de burgemeester van harte bereid de aanvraag te ondersteunen. Uitgangspunten zijn onder meer dat de kandidaat zich 15 jaar of langer belangeloos en intensief heeft ingezet (en dat nog steeds doet) voor één of bij voorkeur meerdere organisaties op het gebied van sport, kunst, cultuur, sociaal maatschappelijk werk, kerkelijk leven, natuur, mantelzorg of openbare orde en veiligheid. De verdiensten kunnen dus heel verschillend van aard zijn.

Voor nadere informatie en het digitaal invullen of downloaden van een aanvraagformulier kunt u terecht op www.lintjes.nl en voor nadere informatie is John Nijssen, kabinetschef van de burgemeester, bereikbaar via kabinet@gemeente-steenbergen.nl en (0167) 543313.