gemeente Steenbergen | Werkzaamheden Landmeetkundig Bureau

Nieuwsbericht Werkzaamheden Landmeetkundig Bureau

Gepubliceerd op: 17 mei 2022 14:00

Iedere gemeente heeft de wettelijke verplichting om de basisregistraties BAG en BGT bij houden. Dit zijn de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Door deze wetgeving zijn we onder meer verplicht om een actuele registratie van de geometrie van alle panden te beheren. Dit betekent dat een landmeter de geometrie moet inmeten. U kunt hierbij denken aan het inmeten van nieuwbouw, een verbouwing of een nieuw bijgebouw. Het betreft altijd enkel de buitenzijde van het gebouw.

De gemeente Steenbergen heeft zelf geen landmeter in dienst en heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan het bureau Kempkes Landmeten. Voor een goede meting is het van belang om een perceel te kunnen betreden. De landmeter van Kempkes Landmeten zal zich melden bij de gebruiker van het pand en kan zich legitimeren. Aarzel bij twijfel niet om naar deze legitimatie te vragen.

Wij vragen u vriendelijk uw medewerking voor deze werkzaamheden als dit bij u het geval is. Als u vragen heeft over het bezoek van de landmeter, kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 140167.