gemeente Steenbergen | Werkzaamheden kruispunt Burg. van Loonstraat en Hof van Steenbergen

Nieuwsbericht Werkzaamheden kruispunt Burg. van Loonstraat en Hof van Steenbergen

Gepubliceerd op: 18 november 2022 10:25

In de afgelopen tijd zijn er bij de Burgemeester van Loonstraat in Steenbergen al een aantal maatregelen getroffen om mensen te wijzen op de snelheid in deze straat. Er zijn spandoeken en een tekstwagen geplaatst en er zijn extra attentiepalen en reflectoren aan het zebrapad bij de Lidl geplaatst. Aanvullend daarop gaan we nu ook het kruispunt met Hof van Steenbergen aanpassen. Dat is nu een ongelijkwaardig kruispunt, waardoor verkeer komend van Hof van Steenbergen voorrang moet verlenen op verkeer op de Burgemeester van Loonstraat.

Wat gaat er veranderen?

We gaan het kruispunt veranderen naar een gelijkwaardige kruising. Hierdoor krijgt het verkeer uit het Hof van Steenbergen voorrang op verkeer op de Burgemeester van Loonstraat.
Dit kruispunt komt er hetzelfde uit te zien als het kruispunt bij de Sint-Ontcommerstraat.

Werkzaamheden en planning

Maandag 21 november begint aannemer met de werkzaamheden. Ze beginnen eerst met de aanpassingen aan de stoep. Daarvoor hoeft de weg niet volledig afgesloten te worden.
U kunt daar wel beperkte hinder van ondervinden. Dit duurt naar verwachting tot 2 december.

Vervolg

Op dinsdag 6 en woensdag 7 december gaat de aannemer het kruispunt aanpassen. De gehele weg wordt deze twee dagen afgesloten. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld.
Het verkeer uit Hof van Steenbergen kan gebruiken maken van het straatje naar de Sint Ontcommerstraat. De paaltjes die daar staan worden tijdelijk weggehaald en na de werkzaamheden weer terug geplaatst.
Voor de parkeervakken ten hoogte van de Burgemeester van Loonstraat 43, 45 en 47 wordt vanaf 21 november tot het eind van de werkzaamheden een parkeerverbod ingesteld. U moet uw auto tijdelijk ergens anders parkeren.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Christjan Deckers. Hij is de toezichthouder op dit project voor de gemeente Steenbergen.

U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0167 of via e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl.