Nieuwsbericht Welzijnsorganisaties bundelen krachten

Gepubliceerd op: 23 februari 2018 12:40

Sociale wijkteams bieden inwoners dichtbij, zichtbaar en laagdrempelig ondersteuning

Op dit moment zijn er in Steenbergen drie welzijnspartners: SWOS, WijZijn Traverse Groep, en Vraagwijzer. Daarnaast is er het gemeentelijk jongerenwerk en de sportcoaches. Op 22 februari heeft de gemeenteraad besloten dat er een breed welzijnsaanbod moet komen door betere onderlinge samenwerking en bundeling van krachten. Om dit te realiseren, worden de verschillende instanties binnen Steenbergen per januari 2019 ondergebracht onder één partij, namelijk bij WijZijn Traverse Groep. Ook komen er sociale wijkteams, die per kern in de gemeente de wensen van bewoners op het gebied van zorg en welzijn gaan ophalen.

Na de transitie van de zorgtaken van het rijk naar de gemeente in 2015, is er veel gebeurd. Veel zaken zijn destijds goed verlopen in de gemeente. Nu is het tijd om 'van goed naar beter' te gaan. Door samenwerking kan er namelijk effectiever en efficiënter gewerkt worden. Zo wordt er door de SWOS met 150 vrijwilligers al veel gedaan aan mantelzorgondersteuning en activiteiten voor ouderen. WijZijn biedt maatschappelijk werk aan. Ook zijn er tal van goede initiatieven op het gebied van welzijn, zoals het maatjesproject, de formulierenbrigade, samen eten met groepen en taalprojecten. Door samenwerking kunnen dergelijke activiteiten worden uitgebreid naar nog meer doelgroepen, van alle leeftijden.

Inspelen op wensen inwoners

"Mensen worden steeds ouder. Hierdoor nemen de zorgkosten toe. Met een partij alsWijZijn Traverse Groep wordt straks niet alleen efficiënter samengewerkt, maar zetten wij ook sterker in op het voorkomen van zorg en passen we nieuwe ontwikkelingen op het gebied van welzijn toe. Zo gaan we stimuleren dat bewoners gebruikmaken van hun eigen sociale netwerk. Op deze manier kunnen ouderen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wanneer dit tijdelijk niet lukt, krijgen inwoners ondersteuning door het welzijnswerk of de gemeente. "Door beter in te spelen op de persoonlijke wensen en behoeften van de inwoners, kan een beroep op duurdere zorg worden uitgesteld", aldus een enthousiaste wethouder Cor van Geel.

Vertrouwde gezichten blijven

De gemeente neemt er een jaar de tijd voor om het samengaan van de drie welzijnsorganisaties zorgvuldig vorm te geven. Zaken die goed lopen, veranderen niet. De vrijwilligers worden blijvend aangestuurd door bekende gezichten. En: bewoners van Steenbergen kunnen nog steeds met allerlei vragen op het gebied van zorg bij Vraagwijzer terecht; zowel de naam als de locatie verandert niet. Cor van Geel: "wat wél verandert:het welzijnswerk komt naar u toe! Het sociaal wijkteam gaat de kernen in en leert de inwoners echt kennen. Wanneer bijvoorbeeld bewoners behoefte hebben aan meer contact met buurtgenoten, kan het sociaal wijkteam een initiatief ondersteunen waarbij buren elkaar op een leuke manier leren kennen".

Samenwerking wijkteams

De sociale wijkteams gaan ook samenwerken met de medewerkers van de gemeentelijke buitendienst, die nu al per kern het openbare groen onderhouden. Als zij bijvoorbeeld zien dat de gordijnen al lange tijd niet open zijn gegaan, of het altijd strak onderhouden tuintje is verloederd, dan geven de medewerkers dit signaal door aan het sociale wijkteam. Vervolgens kan het sociale wijkteam onderzoeken of er sprake is van een inwoner die ondersteuning nodig heeft. Op deze manier kunnen bewoners straks optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om hun welzijn te bevorderen.