Nieuwsbericht Waterkring West krijgt nieuwe partners

Gepubliceerd op: 05 maart 2018 15:15

Waterschap Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant en de nieuwe partners de waterbedrijven Brabant Water en Evides, ondertekenden vorige week een overeenkomst over een samenwerking in de waterketen die plaatsvindt binnen Waterkring West. De samenwerkingsovereenkomst verbindt partijen tot 2022. Hiermee geven de partners invulling aan een kostenbesparing in de waterketen en het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners van West-Brabant.

Ondertekening samenwerking Waterkring West

Afvalwater

De afvalwaterketen is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater, overtollig regenwater en grondwater door de gemeenten, en het transporteren en zuiveren van dit afvalwater door de waterschappen. Samenwerking is nodig om deze taken uit te voeren tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten en voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater, met name in stedelijke gebieden. De afgelopen jaren hebben diverse gezamenlijke projecten hieraan bijgedragen.

Drinkwater

Omdat ook de waterbedrijven deel uitmaken van de waterketen sluiten nu ook de waterbedrijven Brabant Water en Evides aan. Deze bedrijven zuiveren en leveren het drinkwater in West-Brabant. Saskia Schenk, Wethouder Gemeente Roosendaal: "Omdat Brabant Water en Evides aansluiten bij deze samenwerking kan het werk in de waterketen nog efficiënter uitgevoerd worden. Waterbeheersing is in tijden van klimaatveranderingen vooral in West-Brabant onontbeerlijk. Wij heten de twee waterbedrijven van harte welkom bij de kring".

Projecten Waterkring West

Waterkring West heeft de afgelopen jaren al diverse succesvolle projecten afgerond zoals het Waterloket, een digitaal document dat gemeenten kunnen gebruiken op hun eigen website om inwoners te informeren over water gerelateerde zaken.
Gegevens over riolering worden nu uniform vastgelegd via een digitale informatieverwerking. Gemeenten kunnen nu informatie makkelijker delen en gezamenlijk beheren. Het eerste resultaat van deze projectgroep was voor RIONED, het landelijk kenniscentrum op het gebied van riolering, zo interessant dat dit is geïmplementeerd in het landelijk Gegevens Woordenboek Stedelijk Water.
Het gezamenlijke Afvalwaterplan is een plan van de 6 gemeenten en het waterschap Brabantse Delta. Een belangrijke stap in de vorming van gezamenlijke beleidsuitgangspunten voor Waterkring West is daarmee gezet. Hier worden afspraken gemaakt over de afvalwaterverwerking in Waterkring West. Met de uitbreiding van het aantal partners staan er de komende jaren nieuwe projecten op de agenda, o.a. gericht op de Omgevingswet.

Over Waterkring West

In Waterkring West wordt al sinds 2011 samengewerkt in de afvalwaterketen door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en het Waterschap Brabantse Delta. In 2018 zijn de waterbedrijven Evides en Brabant Water toegetreden tot de Waterkring.