Nieuwsbericht Wat gaan we doen in het groen?

Gepubliceerd op: 22 juni 2020 15:00

Binnen de gemeente Steenbergen streven we naar een groene inrichting van de openbare ruimte met veel beplanting en bomen. We planten bloem- en vruchtdragende heesters die bijdragen aan dit groene beeld en om de biodiversiteit te doen toenemen in onze gemeente. We streven ernaar de beeldkwaliteit van het groen binnen onze gemeente de komende jaren te verbeteren. Ieder jaar vervangen we een deel van het groen.

Van het vervangen van hier en daar een aantal plantvakken tot aan de vernieuwing van het groen in een gehele straat. Dit laatste gebeurt in combinatie met de herinrichting van de straat waarbij ook onder andere de verharding wordt aangepakt. Naast het verbeteren van het straatbeeld werken we ook aan de verhoging van biodiversiteit en klimaatadaptatie. We proberen onnodige verharding om te vormen naar groen en groen ook in te zetten bij het opvangen en afvoeren van water.

Terugblik projecten plantseizoen 2019/ 2020

Het plantseizoen loopt van half oktober tot en met april. Tijdens het plantseizoen 2019-2020 hebben we de volgende projecten uitgevoerd:

  • Panneman (Steenbergen)
  • Wijngaarden Bolwerk (Steenbergen)
  • Steenbergen Zuid fase 2&3
  • Wipstraat/Kapelaan Kockstraat (Steenbergen)
  • Treslonglaan en omgeving (Nieuw-Vossemeer)
  • Beltmolen (Nieuw-Vossemeer)
  • Havenkom (Dinteloord)
  •  Havenkom (de Heen)
  • Rondweg-Oost ( Steenbergen) voormalige N259

Nieuwe planten en bomen

Naast de bovengenoemde projecten zijn er op meerdere locaties nieuwe planten en bomen aangeplant. In totaal zijn er het afgelopen half jaar 30.000 nieuwe planten aangeplant, hierbij zijn ruim 100 verschillende soorten gebruikt. We hebben ook 357 nieuwe bomen aangeplant in 55 verschillende soorten.

Entrees

Naast de regulieren projecten willen we  de entrees van de verschillende kernen in de gemeente opknappen. De afgelopen jaren zijn de entree van Dinteloord en de entrees aan de rondweg-noord bij Steenbergen al aangepakt. Voor de komende jaren staan de overige entrees van de kernen op de planning, waarbij we beginnen met de entrees van Kruisland.

Bomen

De gemeente Steenbergen heeft de ambitie het bomenbestand de komende 5 jaar verder uit te breiden. Op dit moment staan er binnen de gemeente ongeveer 12.500 bomen. De komende jaren gaan we verschillende projecten opzetten om dit bomenbestand flink uit te breiden. We gaan de laanstructuren herstellen en kansrijke locaties benutten voor het aanplanten van bomen.

Biodiversiteit

De gemeente heeft ook de doelstelling om de biodiversiteit toe te laten nemen. Hierbij draait het vooral om het kiezen van de juiste plant- en boomsoorten. Daarnaast wordt er gekeken of andere vormen van beheer toegepast kunnen worden binnen een kern. Denk hierbij aan het omvormen van strak gemaaide grasvelden naar meer bloemrijk grasland dat slechts 1 of 2 keer per jaar gemaaid wordt. De omvorming van het huidige maaibeheer naar ecologische maaibeheer voor de bermen in het buitengebied staat ook op de planning.

Wijkteams

Sinds een aantal jaar werkt de buitendienst van de gemeente Steenbergen in verschillende wijkteams die het onderhoud en vervanging van groen binnen hun eigen wijk regelen. In de wijkteams werken medewerkers van de gemeente samen met medewerkers van de WVS om het openbaar groen te beheren.

Het coronavirus heeft wereldwijd, en ook in Europa, Nederland en in onze gemeente enorme gevolgen. Vanuit de Gemeente Steenbergen doen we er alles aan om inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen om deze coronacrisis het hoofd te bieden. Zelf merken we dat het ook invloed heeft op de uitvoering en het onderhoud van het groen. Door diverse maatregelen die zijn genomen wordt de druk op de uitvoering van het groenbeheer vergroot. We merken nu al dat we alle zeilen bij moeten zetten om het dagelijks onderhoud in goede banen te leiden.

Mooi weer

Het weer is gekanteld en we zien dat de zon steeds meer de overhand gaat krijgen. Dit mooie weer geeft ons de mogelijkheid in de tuin of op het balkon te genieten van de buitenlucht, maar heeft ook een keerzijde. Dit is namelijk ook de drukste periode voor het onderhouden van onze buitenruimte. Het onkruid begint weer te groeien en door het langdurig uitblijven van regen heeft vooral de nieuwe aanplant alle moeite om te kunnen overleven. Wij zullen alles op alles zetten om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Echter kunnen wij in de pieken niet beloven dat het plantvak bij u voor het huis de hele zomer onkruidvrij zal zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Wij begrijpen dat u noodgedwongen veel thuis bent en dus extra vaak op uw stukje groen voor de deur zult kijken. Mocht u zien dat het onkruid te hoog wordt of dat de beplanting bij u voor de deur wel een slokje water kan gebruiken. Weet dan dat wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. We zijn dankbaar voor alle hulp en het begrip dat we hierbij krijgen.