Nieuwsbericht Vuurwerkverbod op verschillende locaties

Gepubliceerd op: 02 december 2019 14:30

De jaarwisseling is alweer in zicht. Dit moet natuurlijk voor iedereen een veilig en prettig feest zijn. Daar kunnen we alleen SAMEN voor zorgen. Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Om gevaar, schade en overlast te voorkomen is het op een aantal aangewezen plaatsen in onze gemeente ook tijdens de jaarwisseling verboden om vuurwerk af te steken.

Geldt er een verbod in mijn straat?

Op een aantal aangewezen plaatsen is het verboden om vuurwerk af te steken. Bent u benieuwd of er in uw straat een vuurwerkverbod geldt? Kijk dan op dit kaartje, en vink links in de legenda het kopje 'vuurwerkverbod' aan. Disclaimer: Het kan zijn dat er op de kaart locaties ontbreken waar wel een verbod geldt. In de kernen zijn de meeste plaatsen al aangegeven, in het buitengebied worden de aangewezen plaatsen nog ingevoerd.  Het aanwijzingsbesluit is altijd leidend.

Aangewezen plaatsen 

Het is verboden om vuurwerk af te steken binnen een straal van 100 meter rondom de volgende plaatsen:

 • Gebouwen die bestemd zijn voor minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten zoals:
  - Ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen;
  - Onderwijsinstellingen;
  - Dagopvang van minderjarigen;
 • Gebouwen met rieten daken;
 • Opslag en overslag van brandstof en tankstations;
 • Opslag en overslag van vuurwerk en vuurwerkverkooppunten;
 • Opslag en overslag van overige brandbare stoffen;
 • Dierenpensions en dierenasiels;
 • Dierenparkjes, veehouderijen, dierenpopulaties, en beschermde flora en fauna;
 • Kerken, begraaf- en herdenkingsplaatsen en rouwcentra;
 • Fort Henricus;
 • Passages, promenades, portieken en centrale (publieks)ingangen en/of uitgangen;
 • Onder viaducten;
 • Volksverzamelingen 
 • Stiltegebieden;
 • Beschermde of staatsnatuurmonumenten;
 • Natura 2000 gebieden (dit zijn gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn).

Meer informatie over vuurwerk en veiligheid

We hebben de antwoorden op de meest gestelde vragen over vuurwerk voor u op een rijtje gezet. Voor meer informatie over vuurwerk en veiligheid kunt u dit overzicht bekijken. 

 Vuurwerkverbod De Heen
Vuurwerkverbod De Heen

Vuurwerkverbod Dinteloord
Vuurwerkverbod Dinteloord

Vuurwerkverbod Kruisland
Vuurwerkverbod Kruisland

Vuurwerkverbod Nieuw-Vossemeer
Vuurwerkverbod Nieuw-Vossemeer

Vuurwerkverbod Steenbergen centrum
Vuurwerkverbod Steenbergen centrum

Vuurwerkverbod Steenbergen noord
Vuurwerkverbod Steenbergen Noord

Vuurwerkverbod Steenbergen zuid
Vuurwerkverbod Steenbergen zuid

 Vuurwerkverbod Welberg
Vuurwerkverbod Welberg