Nieuwsbericht Voortgang plan huisvesting arbeidsmigranten Dinteloord

Gepubliceerd op: 07 maart 2019 12:30

Op 30 januari en 19 februari hebben wij gesprekken gevoerd met inwoners over de plannen van Flex Employment voor een pension voor arbeidsmigranten in Dinteloord. Veel inwoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier hun mening te geven, vragen te stellen en hun zorgen te delen. Dank hiervoor. Onder meer deze gesprekken en nieuwe informatie vanuit de provincie hebben er toe geleid dat wij besloten hebben om het planproces tot en met 15 april 2019 stil te leggen. Na deze datum informeren wij uover het vervolg. Meer informatie hierover en de vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomst (met de antwoorden) vindt u op www.gemeente-steenbergen.nl/arbeidsmigratie.