gemeente Steenbergen | Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

Nieuwsbericht Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

Gepubliceerd op: 23 november 2023 12:10

De voorlopige resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Steenbergen zijn bekend. Op woensdag 22 november heeft 76 % van de kiesgerechtigden van de gemeente Steenbergen hun stem uitgebracht. De PVV werd de grootste partij in de gemeente Steenbergen.

Voorlopige uitslag

Dat de PVV in de gemeente Steenbergen als grootste partij uit de stembus kwam, is in overeenstemming met de landelijke tendens. De partij kreeg 37 % van de stemmen, gevolgd door VVD 17,6 %, Nieuw Sociaal Contract 12,8 %, Groen Links/PvdA 6,8 %.

Een geslaagde verkiezingsdag

Burgemeester Ruud van den Belt wil alle inwoners graag bedanken die actief hebben deelgenomen aan deze landelijke verkiezingen. Hun stem heeft uiteindelijk ook invloed op het dagelijks leven in onze gemeente. ,,Het is altijd weer inspirerend om te zien hoe onze gemeenschap zich betrokken toont bij het democratische proces en haar stem laat horen."
Zijn speciale dank gaat uit naar alle toegewijde stembureauleden, tellers en de gehele organisatie die de verkiezingen in goede banen hebben geleid. "Hun inzet is van onschatbare waarde geweest. Zij zorgden ervoor dat het stemproces goed verliep. Dankzij hun inspanningen kijken we terug op een geslaagde verkiezingsdag in onze gemeente."

Stichting Prokkel

Burgemeester Ruud van den Belt bezocht meerdere stembureaus en stemde zelf in het gemeentehuis, waar plaatsgenote Marjos Ligtenberg via de Stichting Prokkel als vrijwillig stembureaumedewerkster actief was. Dankzij deze stichting en de medewerking van inmiddels vele gemeenten, waaronder Steenbergen, krijgen mensen met een (licht) verstandelijke beperking de gelegenheid geboden om hun meerwaarde voor onze samenleving in de praktijk te brengen. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving en een positieve beeldvorming in de maatschappij. De gemeente Steenbergen steunt dit doel vanuit de gedachte "iedereen is iemand in de gemeente Steenbergen en iedereen mag hier zichzelf zijn".