Nieuwsbericht Voorbereidingen herinrichting Steenbergseweg in Dinteloord gestart

Gepubliceerd op: 20 augustus 2020 14:55

Vanaf medio 2021 wordt de Steenbergseweg in Dinteloord vernieuwd. De gemeente Steenbergen is gestart met de eerste voorbereidingen hiervoor via een nieuwe vorm van aanbesteden. De huidige inrichting van de weg, het rioleringsstelsel, de openbare verlichting en het groen zijn aan vervanging toe. Een nieuwe inrichting van de Steenbergseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van klimaatbestendigheid en duurzaamheid, maar met name een verbetering van de leef- en woonomgeving voor gebruikers en bewoners. De gemeente gaat vanaf de tweede helft van dit jaar informatie bij hen ophalen. Hoe het ontwerp voor de nieuwe Steenbergseweg eruit komt te zien, moet begin 2021 duidelijk zijn.

Vooruitblik

Vanaf de tweede helft van dit jaar gaat de gemeente in gesprek met de omgeving om zo de wensen, idee├źn en verbeterpunten inzichtelijk te krijgen voor de herinrichting van de Steenbergseweg. Deze input geeft de gemeente mee aan de inschrijvers op de aanbesteding, zodat zij kunnen onderzoeken hoe zij deze input optimaal kunnen verwerken in hun aanbieding en eerste ontwerpen. De aanbestedingsprocedure start naar verwachting eind 2020. De aannemer die het werk uiteindelijk gegund krijgt, gaat daarna in samenspraak met de omgeving een definitief ontwerp uitwerken.

Eerste voorbereidingen

Voordat een aannemer aan de slag kan met het uitvoeren van werkzaamheden moet er nog veel werk gedaan worden. De voorbereidingen waarmee de gemeente nu is gestart, bestaan onder andere uit het verrichten van onderzoeken, het opstellen van documenten voor de zoektocht naar de meest geschikte aannemer en het ophalen van informatie onder belanghebbenden. In de huidige situatie is er sprake van (verkeers)veiligheidsproblematiek en overlast situaties. Voor de herinrichting wordt in de doelstellingen, eisen en randvoorwaarden gesteld dat er een verkeersveilige Steenbergseweg ontworpen en gerealiseerd dient te worden en voor zover mogelijk ook rekening houdend met overlast situaties. In de concretiseringsfase zal de gemeente hier zorgvuldig op controleren en toetsen dat dit in de ontwerpen verwerkt is.

Nieuwe vorm van aanbesteden

Het project wordt op een voor Steenbergen nieuwe vorm aanbesteed waarbij de gemeente de expertise zoveel mogelijk uit de markt probeert te halen. Deze vorm van aanbesteden heet Best Value Procurement. Daardoor wordt de aannemer uitgedaagd slimme en creatieve oplossingen te bedenken voor onder meer het ontwerp van de weg, het beperken van overlast voor de omgeving, de fasering en omleidingsroutes. Maar ook voor de ondergrondse infrastructuur en het openbaar groen.