Nieuwsbericht Voorbereiding kap platanen aan de Kruispoort in Steenbergen

Gepubliceerd op: 28 februari 2019 08:00

Vandaag (28-02) ontvangen bewoners van de Kruispoort een brief van de gemeente Steenbergen waarin ze geïnformeerd worden over de voorgenomen kap van negen platanen in hun straat. Plan is om dit half Platanen Kruispoort
april te doen. Aanleiding voor het kappen van de bomen zijn gevoelens van onveiligheid van bewoners. Het college heeft deze week besloten de platanen van de monumentale bomenlijst te laten verwijderen. Hiermee wordt de kap van de bomen mogelijk.

In het voorjaar van 2017 hebben bewoners van de Kruispoort hun zorgen gedeeld met de gemeenteraad over de veiligheid met betrekking tot de negen platanen aan de Kruispoort. Omdat de negen platanen op de monumentale bomenlijst stonden, mochten ze alleen in uitzonderlijke situaties gekapt worden, zoals bij schade aan personen of gebouwen, bij ziekte van de boom of bij onveiligheid voor de omgeving. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat er echter geen sprake was van een onveilige situatie, waardoor het toen niet mogelijk was een kapvergunning aan te vragen.

Verwijderen platanen van de bomenlijst

In december 2018 heeft de gemeenteraad in een motie alsnog opdracht gegeven aan het college om de bomen van de bomenlijst te verwijderen en de kap van de bomen zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.  Om de bomen van de bomenlijst te kunnen verwijderen heeft het college het beleid (de Nota Bomenbehoud Steenbergen 2019) moeten aanpassen. Het college heeft 19 februari 2019 besloten de platanen van de monumentale bomenlijst te laten verwijderen. Hierdoor is het mogelijk geworden om de bomen te kappen, omdat voor het kappen van de bomen niet langer een vergunning nodig is.

Bezwaar mogelijk voor belanghebbenden

Het besluit om de platanen van de bomenlijst te verwijderen gaat in per 28 februari 2019. Belanghebbenden kunnen vanaf 1 maart 2019 gedurende een termijn van zes weken bezwaar indienen tegen het besluit de platanen van de bomenlijst te verwijderen. Het bezwaar dient gericht te zijn aan het college van burgemeester en wethouders en  voorzien te zijn van naam, adres, handtekening en de dagtekening. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het besluit is op 28 februari 2019 gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.

Nieuwe beplanting

De gemeente gaat na het kappen van de platanen in overleg met de bewoners om te bekijken of nieuwe bomen op zelfde plaats of in de nabijheid daarvan herplant kunnen worden.