Nieuwsbericht Verbod op verkoop en gebruik van lachgas in de gemeente Steenbergen

Gepubliceerd op: 14 april 2020 08:00

In de besluitvormende vergadering van 2 april 2020 heeft de raad van de gemeente Steenbergen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastgesteld. De belangrijkste aanpassing is een verbod op de verkoop en het gebruik van lachgas.

Vanuit de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen werd eind vorig jaar bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al schriftelijk aangedrongen op de aanpak van lachgas als genotsmiddel en de overlast die hiermee gepaard gaat, zowel bij evenementen als in de reguliere horeca.

Vooruitlopend op landelijke wetgeving, heeft de gemeente Steenbergen nu besloten de verkoop en het gebruik van lachgas te verbieden in de APV, waarin op lokaal niveau de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn vastgelegd. Het verbod geldt zowel op openbare plaatsen als in openbare gebouwen.

Burgemeester Ruud van den Belt: ,,De coronacrisis heeft tot tal van maatregelen geleid in het belang van de volksgezondheid. Daarnaast is en blijft het ook onze plicht om de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners in het 'normale leven' zoveel mogelijk te waarborgen. Deze aanpassing van de APV biedt hiervoor extra houvast."

Ligplaatsen pleziervaartuigen

Een andere aanpassing in de APV betreft dat het voor pleziervaartuigen niet meer is toegestaan om langer dan 24 uur aaneengesloten een ligplaats in te nemen. Wanneer dit wel gebeurt, mag hetzelfde vaartuig hierna gedurende 48 uur niet meer aanleggen. Deze wijziging is vooral ingegeven door de schaarste van ligplaatsen in de havenkom van Dinteloord.