Nieuwsbericht Veelgestelde vragen gemeentelijke belastingen

Gepubliceerd op: 28 februari 2019 15:35

Mijn afvalstoffenheffing is gestegen. Hoe komt dat?

Voorgaande jaren was de aanslag gebaseerd op de grootte van de containers die bij uw woning stonden. Pakket 2 (met twee kleine containers van 140 liter) was eigenlijk alleen bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. Als mensen erom vroegen, stonden wij dit pakket toch toe voor meerpersoonshuishoudens. Zij betaalden hiervoor het lage tarief (in 2018 € 254,--).

Nu we overgestapt zijn naar "omgekeerd inzamelen", brengt u het restafval weg. U heeft geen restafvalcontainer meer, waardoor we u niet kunnen laten betalen aan de hand van de grootte van deze container. Ook betaalt u niet per keer dat u uw restafval wegbrengt. Daarom hebben wij het tarief vanaf januari 2019 bepaald op hoe groot uw huishouden is. Hierbij kijken we naar het aantal personen in uw huishouden op 1 januari 2019. Er is dit jaar dus alleen een tarief voor een één- of een meerpersoonshuishouden. Wat voor containers er bij de woning staan maakt niet meer uit. Deze wijziging heeft als gevolg dat de meerpersoonshuishoudens die voorheen pakket 2 (en ook pakket 3) hadden, nu meer moeten betalen.

Ik scheid mijn afval beter, toch is mijn aanslag niet lager. Hoe kan dat?

Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn aanbestedingen door de groeiende economie duurder uitgevallen, bijvoorbeeld van inzamelkosten en verwerkingskosten van sommige afvalstromen. We zien inderdaad dat inwoners het afval in Steenbergen beter scheiden. Hier zijn we heel blij mee, want anders was het tarief meer gestegen. Daarnaast kan het zo zijn dat u voorgaande jaren gebruik maakte van pakket 2 of 3 als meerpersoonshuishouden. Dit kan nu niet meer. Zie vraag en antwoord hierboven.

Ter informatie: het geld dat u betaalt voor de afvalstoffenheffing, gebruiken we alleen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. We mogen hier geen winst op maken. U betaalt dus niet meer geld dan wij hiervoor nodig hebben in 2019. Ook mogen wij dit geld niet gebruiken voor andere uitgaven die niets met afval te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van speeltuintjes.

Bezwaar maken

Bent u onterecht aangemerkt als eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden (dus klopt dit niet met uw situatie zoals op 01-01-2019)? Dan kunt u bezwaar maken. Tegen de hoogte van de aanslag kunt u helaas geen bezwaar maken. Dit tarief is vastgesteld door de gemeenteraad.