gemeente Steenbergen | Uitnodiging klankbordgroep Transitievisie Warmte

Nieuwsbericht Uitnodiging klankbordgroep Transitievisie Warmte

Gepubliceerd op: 04 mei 2022 17:55

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. In Nederland is afgesproken dat we daarom in 2050 geen aardgas meer gebruiken om onze huizen te verwarmen, om te koken en om te douchen. We moeten daarom op zoek naar een alternatief.

De Transitievisie Warmte beschrijft per buurt welke techniek mogelijk het meest geschikt is, waar je zou kunnen beginnen en wat hiervoor nodig is. En welke oplossingen betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Dat kan per buurt en soms per woning verschillen.

Bij het maken van de visie gaat de gemeente in gesprek met bewoners. Ook werken we intensief samen met woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier, de netbeheerder Enexis en energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen.

Klankbordgroep 

Graag nodigen wij u uit om de Transitievisie Warmte Fase 1 die in december door de gemeenteraad is behandeld samen te bespreken. U kunt de Transitievisie Warmte bij dit artikel downloaden via 'downloads'. 

De eerste klankbordgroep vond plaats op dinsdagavond 10 mei. De tweede klankbordgroep vindt plaats op donderdag 9 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur. Tijdens de tweede klankbordgroep bespreken we de uitvoeringsstrategie. Mocht u zich aan willen melden, dan kan dat door een e-mail te sturen naar info@gemeente-steenbergen.nl. De deelnemers van de eerste groep nodigen we ook uit voor de tweede groep.