gemeente Steenbergen | Uitnodiging bijeenkomst lokaal preventieakkoord

Nieuwsbericht Uitnodiging bijeenkomst lokaal preventieakkoord

Gepubliceerd op: 21 juni 2022 15:30

In de gemeente Steenbergen werken we met heel veel partners aan een gezonde leefstijl voor al onze inwoners. We hebben al een lokaal sportakkoord. Nu gaan we aan de slag met een lokaal preventieakkoord. Dit wordt geen papieren tijger, maar een concreet plan. Hieraan koppelen we bestaande programma's, breiden we het netwerk van samenwerkende organisaties en inwoners uit en maken we samenwerkingsafspraken. Hiermee geven we lokaal uitwerking aan het nationale preventieakkoord. Een akkoord dat zich onder andere richt op de thema's bewegen, gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid. Met aandacht voor inwoners met gezondheidsachterstanden. Adviesorganisatie JSO begeleidt ons bij dit traject.

Bijeenkomsten

We betrekken u er graag bij! Tot 8 november werken we aan de concretisering van dit plan. We organiseren tot die tijd twee bijeenkomsten. Bij deze de uitnodiging voor de startbijeenkomst op:

  • Maandag 4 juli 19:30 – 21:30u (inloop vanaf 19:00 uur). Locatie: Kantine SC Welberg, Hoogstraat 17, 4651 XA Steenbergen

Programma 

  1. Opening: start en doel traject
  2. Beleidscontext en gezondheidscijfers door gemeente Steenbergen en GGD-West Brabant
  3. Van nationaal naar lokaal: JSO
    Toelichting proces: van nationaal naar lokaal preventieakkoord
    Inventarisatie: wat wil jij doen in Steenbergen?
  4. Samenvatten en vooruitblikken

Aanmelding en vragen

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen naar preventieakkoord@gemeente-steenbergen.nl.

Vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Milan Nieweg van JSO via telefoonnummer: 06-111 654 07 of m.nieweg@jso.nl