gemeente Steenbergen | Twee compensatieregelingen cultuur, sport en maatschappelijke organisaties

Nieuwsbericht Twee compensatieregelingen cultuur, sport en maatschappelijke organisaties

Gepubliceerd op: 29 april 2021 16:35

De gemeente Steenbergen biedt organisaties uit het maatschappelijk veld de komende periode extra steun. Naast alle gemeenschapshuizen en musea, kunnen ook veel sport, culturele en maatschappelijke organisaties vanaf 1 mei gebruik maken van twee subsidieregelingen die steun bieden in deze coronatijd om sterker uit de coronacrisis te komen: een compensatiesubsidie en een initiatiefsubsidie.

De twee subsidieregelingen worden mogelijk gemaakt via het corona-noodfonds. Wethouder Prent: "Het is voor iedereen een pittige tijd, deze coronatijd. Ook organisaties uit het maatschappelijk veld hebben het zwaar. Leden zien elkaar nauwelijks of alleen digitaal en de activiteiten liggen al maanden stil. Wel heb ik gezien dat veel mensen creatief en gedreven zijn en mooie alternatieven bedenken om samen op te pakken. Ik hoop dat deze subsidies helpen om tijdens, maar ook zeker na de coronacrisis voor en met elkaar aan de slag blijven".

Compensatiesubsidie

Elke organisatie die jaarlijks de basissubsidie Welzijn van de gemeente ontvangt, kan een aanvraag indienen voor de compensatiesubsidie. Met deze subsidie wil de gemeente extra steun bieden aan die organisaties. Het bedrag varieert van € 400 tot € 2000 voor sport- en cultuurclubs, € 2.500 voor musea en € 10.000 voor de gemeenschapshuizen.

Initiatiefsubsidie

Daarnaast kunnen clubs en verenigingen uit het maatschappelijk veld, ook degene zonder basissubsidie, een initiatiefsubsidie aanvragen. Om een beroep te kunnen doen op deze subsidie, dient een organisatie samen met minimaal één andere partij een plan van aanpak in, waaruit blijkt hoe men sterker uit de coronacrisis wil komen. Denk hierbij aan samenwerkingen onderling, verbinding met onderwijs of vernieuwing binnen de bestaande activiteiten.

Subsidie aanvragen

Van 1 mei tot 1 september 2021 kunnen deze subsidies worden aangevraagd. Organisaties die reeds subsidie ontvangen worden hierover nader geïnformeerd.
Na het indienen van de compensatiesubsidie wordt er binnen acht weken een besluit genomen over de aanvraag.
Het besluit over de initiatiefsubsidie zal in het vierde kwartaal van 2021 worden genomen, nadat alle aanvragen zijn ingediend.
Kijk voor meer informatie op www.overheid.nl.