Nieuwsbericht Tijdelijk weer onttrekking mogelijk uit waterlopen poldergebieden, inlaten Vliet staan open

Gepubliceerd op: 13 augustus 2018 10:45

Waterschap Brabantse Delta schort het verbod op voor alle onttrekkingen van oppervlaktewater uit de poldergebieden die afgelopen week waren ingesteld. Dat betekent dat de inlaten langs de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet weer open worden gezet om het water in de achterliggende polders aan te vullen. Dat water mag tijdelijk weer gebruikt worden voor beregening. De concentraties blauwalgen zijn dusdanig gedaald dat er weer water ingelaten kan worden. Deze maatregel gaat in op maandag 13 augustus vanaf 18.00 uur en geldt tot nader bericht. Onder andere de inlaat bij gemaal Brooijmans langs de Steenbergsche Vliet staat weer open.

Voldoende stroming en gunstige windrichting

De gunstige windrichting in combinatie met toegenomen stroming in het water en een lagere watertemperatuur heeft ervoor gezorgd dat de blauwalgconcentraties op de Vliet tot aanvaardbare normen zijn gedaald. Daardoor is het mogelijk om het water in de polders weer aan te vullen en het totaalverbod in die poldergebieden op te schorten. Dat past in het beleid van het waterschap voor het leveren van maatwerk tijdens deze droogteperiode.

Voor alle overige gebieden blijven de onttrekkingsverboden van kracht!

Verantwoord watergebruik

Het waterschap bekijkt de situatie nauwgezet van dag tot dag. Het waterschap doet een beroep op de ondernemers in dit gebied om het beschikbare water in te zetten daar waar de meeste behoefte aan water bestaat. Bedrijven met een alternatieve watervoorziening wordt verzocht om die voorziening te gebruiken. Hierdoor blijft het oppervlaktewater zoveel mogelijk beschikbaar voor die locaties waar de waterbehoefte het grootst is.

Meer informatie

Kijk voor de actuele situatie rond onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele interactieve kaart met de gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld. Daar vindt u ook de officiƫle bekendmakingen van deze onttrekkingsverboden. Via www.overheid.nl kunt u zich abonneren zodat u de voor u relevante bekendmakingen dagelijks ontvangt.