Nieuwsbericht Suiker Unie schenkt archief van suikerfabriek Steenbergen aan het West-Brabants Archief

Gepubliceerd op: 20 mei 2019 09:50

Vrijdag 17 meiĀ is het archief van de Suikerfabriek Steenbergen (1875-1965) overgedragen aan de gemeente Steenbergen. De heer Paul Mesters (CEO Suiker Unie) en de heer Wim Reijnders (directeur West-Brabants Archief) hebben de schenkingsovereenkomst van het archief getekend. Wethouder Wilma Baartmans (wethouder erfgoed en monumenten) van de gemeente Steenbergen was hierbij aanwezig.

Omdat het archief een schat aan gegevens bevat over de sociaaleconomische geschiedenis van Steenbergen tot aan de Tweede Wereldoorlog was de wens van alle partijen het openbaar toegankelijk te maken. Bij de ondertekening waren een aantal mooie archiefstukken te zien.

Steenbergse suikerfabriek

In 1873 waren er in Nederland 33 suikerfabrieken in bedrijf, waarvan er 21 in West-Brabant stonden. De voorkeur voor West-Brabant hield verband met de aanwezigheid van voldoende water (zowel voor logistiek als voor het fabrieksproces) en goede landbouwgronden. Het grootste deel van de suikerfabrieken werd gesticht door lokale kapitaalbezitters. Dit gold ook voor de Steenbergse suikerfabriek die in 1871 werd opgericht als C.V. Van loon, de Ram & Co door J.J. van Loon (rentenier te Steenbergen), F.P.J.D. de Ram en L.D.J.L. de Ram (zonder beroep te Bergen op Zoom).

CSM

De Steenbergse fabriek is een van de vestigingen geweest waaruit aan het begin van de 20e eeuw de NV CSM is ontstaan. Het belang van het Steenbergse aandeel in deze latere multinational mag wel blijken uit de omstandigheid dat de president-directeur van het concern bijna altijd gerekruteerd werd uit de familie Van Loon, de eigenaren van de Steenbergse fabriek. In 1979 werd de fabriek gesloten en vervolgens in 1997 gesloopt.

schenking archief suikerfabriek Suiker Unie Cosun