Nieuwsbericht Steenbergse Sport- en Beweegakkoord: tekent u mee?

Gepubliceerd op: 02 september 2020 09:40

Iedere inwoner uit de gemeente Steenbergen, van jong tot oud, een leven lang plezier laten beleven aan sport en bewegen, dat is het belangrijkste doel van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. In navolging van het Nationaal Sportakkoord, hebben diverse sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere partners uit onze kernen een lokaal Sport- en Beweegakkoord opgesteld. Inmiddels is het Steenbergse akkoord goedgekeurd door de Vereniging Sport en Gemeenten en klaar om uitgewerkt, ondertekend en vervolgens nog dit jaar (deels) uitgevoerd te worden. En dat is iets waar we graag samen mee aan de slag gaan!

Het uitwerken van de kansrijke ideeën en acties gebeurt op woensdag 16 september 2020 door de werkgroepen. Op dinsdag 6 oktober vindt de feestelijke ondertekening van het Steenbergse Sport- en Beweegakkoord plaats. Beide bijeenkomsten vinden 'coronaproof' plaats om 19.30 uur in het Gemeentehuis van Steenbergen. Door het ondertekenen van het akkoord spreken organisaties de intentie uit om zich de komende periode (2020-2023) in te spannen om de inwoners van gemeente Steenbergen fit, vitaal en gezond te houden. Ieder voor zich en gezamenlijk. Het concept Sport- en Beweegakkoord van Steenbergen vindt u hier (pdf, 11 MB).

Aanmelden

Wilt u zich (nog) aansluiten bij het Sport- en Beweegakkoord? U bent van harte welkom bij de bijeenkomsten als lid van een werkgroep en/of supporter van het akkoord. Tot 11 september kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sportformateur Debbie Jans via info@factorjans.nl. Vermeld hierin welke organisatie u vertegenwoordigt of u mee wilt ondertekenen en met hoeveel personen u namens de organisatie aanwezig wilt zijn. In verband met de RIVM-richtlijnen is het aantal beschikbare plaatsen beperkt.