Nieuwsbericht Steenbergen legt solide basis voor onzekere toekomst

Gepubliceerd op: 09 juni 2020 15:30

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders twee belangrijke documenten vastgesteld. De jaarstukken 2019 en de perspectiefnota 2021-2024. Met de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het huishoudboekje over 2019. De perspectiefnota 2021-2024 kijkt vooruit. Wat zien we op ons af komen, wat willen we bereiken en wat gaat dat betekenen voor het toekomstig huishoudboekje?

Jaarstukken 2019

De gemeente Steenbergen sluit het jaar 2019 af met een positief resultaat van € 851.000,-. Koos Krook, Wethouder Financiën: "Het was in financieel opzicht een lastig jaar. Net als alle andere gemeenten in het land zien we een toenemend beroep op de zorg, zoals de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugd. Dat zet de budgetten onder druk. Toch hebben we het jaar positief afgesloten. We kunnen dus tegen een stootje. Onze financiële positie is goed. Daar mogen we trots op zijn, maar deze hebben we ook  hard nodig in de onzekere tijden die we tegemoet gaan."

Perspectiefnota

In de perspectiefnota blikt het college vooruit op de jaren 2021-2024. De ambities van het college zijn hierin leidend. De thema's die daar deel van uit maken, zijn onder andere Mens & Samenleving, Kunst, Cultuur & Erfgoed, Fysieke Leefomgeving & Duurzaamheid, Economie, Toerisme & Recreatie en Bestuur & Dienstverlening.

Deze perspectiefnota is er een met veel onzekerheden, omdat de coronacrisis een ongekende impact heeft. Daarom is het nu nog te vroeg om de financiële gevolgen voor Steenbergen exact in kaart te brengen. "Maar ook met onzekerheden is het noodzakelijk dat je koers bepaalt en je zo goed mogelijk voorbereidt op de toekomst," aldus Krook.

Sterke financiële positie

De gemeente Steenbergen heeft een sterke financiële positie. Een landelijk onderzoek van BDO accountants wijst uit dat Steenbergen één van de tien gemeenten is met 25.000 - 50.000 inwoners die een 10 heeft gekregen voor de financiële stresstest. Een meerjarig sluitende begroting, een goede reservepositie en ruimte om te kunnen investeren. Met deze financiële positie heeft de raad op 2 april van dit jaar een miljoen euro kunnen vrijmaken om de eerste pijn van de crisis bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verzachten.

Investeren in de toekomst van Steenbergen

Ondanks de onzekere toekomst blijf het college inzetten op investeren. Krook: "We verliezen de realiteit in deze onzekere tijd echter niet uit het oog. Waar nodig sturen we bij wanneer de financiële  impact van de crisis duidelijk wordt. Maar juist nu is het belangrijk om oog te hebben voor de lange termijn. We houden vast aan de ambities die we eerder met elkaar hebben geformuleerd. Investeren in alle kernen is noodzakelijk om Steenbergen op de kaart te zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor inwoners en ondernemers."

Gemeenteraad

De jaarstukken worden in de gemeenteraad besproken op 8 en 10 juni 2020. Besluitvorming staat gepland voor 25 juni 2020. De Perspectiefnota 2020 wordt aan hen toegelicht op 16 juni en besluitvorming staat gepland op 9 juli 2020.