gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen in actie voor meer biodiversiteit

Nieuwsbericht Gemeente Steenbergen in actie voor meer biodiversiteit

Gepubliceerd op: 01 juni 2022 15:15

Project Natuur in de Wijk is van start in gemeente Steenbergen. Bewoners, scholen, bedrijven, alle geïnteresseerden worden opgeroepen om mee te doen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Samen maken we een beter leefgebied voor vogels en insecten in de wijk.

Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Maar ook voor soorten die het wel goed doen in stedelijk gebied wordt het steeds moeilijker. Dit komt door onder andere beter geïsoleerde huizen en het verdwijnen van groen uit tuinen. De soorten waar Natuur in de wijk zich nu op richt, zijn de gier- en huiszwaluw, de vleermuis en wilde bijen. Natuur in de Wijk biedt inwoners van deelnemende gemeenten de kans om deze diersoorten voedsel en veiligheid te bieden in de vorm van beplanting en nestkasten.

Kerngebied

Binnen de bebouwde kom van Steenbergen en Dinteloord is een kerngebied geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten en verbeteren van het leefgebied van de doelsoorten. Aan het begin van het project meten we hoeveel van deze soorten hier rondvliegen. Na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo kunnen we zien wat het effect is van de nestkasten.

Doe mee!

Woon jij in het kerngebied? Dan kunt u gratis beplanting en/of nestkastjes bestellen. Aanmelden kan via natuurindewijk.nl. Dit kan voor een nestkastje en verschillende typen beplantingspakketten met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd op hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten.

Gemeente Steenbergen heeft aanvullend budget beschikbaar gesteld zodat ook inwoners buiten het kerngebied en uit de andere kernen van de gemeente nestkasten en beplanting aan kunnen vragen.

Komende weken worden in het kerngebied flyers verspreid waarop voor iedere woning een specifiek advies staat over de geschiktheid van de woning voor de diverse nestkasten en beplanting.

De initiatiefnemers

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan "Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant'.

Gierzwaluw onder dak