Nieuwsbericht Start uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek

Gepubliceerd op: 22 februari 2018 16:45

Op de ochtend van 22 februari 2018 hebben regionale partijen het Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend. Dit betekent voor de natuur in ons gebied een belangrijke stap voorwaarts, want op deze manier kan er een nieuwe verbinding tussen verschillende natuurgebieden worden gemaakt (een ecologische verbindingszone). Ook kunnen kreken worden hersteld.

Feestelijke ondertekening overeenkomst Cruijslandse Kreken met wethouder Lepolder
.

Bijzonder is de rol die de boeren in Kruisland spelen in dit project: zij geven delen van hun eigen grond terug aan de natuur en laten hiermee de wensen van het Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap in vervulling gaan. In ruil daarvoor realiseert het waterschap een verbeterd watersysteem, ten gunste van de boeren.  In het hart van het gebied, bij agrariër Jack van Oorschot in Kruisland, werd de overeenkomst ondertekend door alle partijen.