Nieuwsbericht Start invulling lokaal sportakkoord

Gepubliceerd op: 12 februari 2020 14:45

Dinsdagavond 11 februari, is gestart met de invulling van het Lokaal Sportakkoord!

Sportverenigingen, de EHBO vereniging, een aantal dorpsraden, sportcoaches en jongerenwerkers maakten kennis met elkaar en de nieuwe sportformateur Debbie Jans.

Debbie kijkt terug op een waardevolle avond: "Er werd kennisgemaakt, gebrainstormd, gedroomd en uitdagingen met elkaar gedeeld. Mooi dat elke vereniging zijn eigen uitdagingen heeft, maar dat in deze bijeenkomst het overkoepelend belang centraal stond: mensen jong en oud in Steenbergen meer en blijvend te laten bewegen. Mijn doel is om zoveel mogelijk partijen met elkaar in verbinding te brengen, de samenwerking te stimuleren om zo te komen tot gezamenlijke ambities rondom sport en bewegen. Steenbergse ambities, waaraan sportverenigingen en het maatschappelijke veld zich voor langere tijd aan willen verbinden! Deze bijeenkomst krijgt een vervolg in een aantal nieuwe themasessies, te starten in maart. We hopen dat ook onderwijspartners, kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties en mensen uit het bedrijfsleven aansluiten. Houd de informatiepagina in de krant en de Facebookpagina in de gaten voor het vervolg dat we in maart organiseren."