Nieuwsbericht Sluiting trailerhelling Benedensas

Gepubliceerd op: 06 november 2019 15:00

De trailerhelling in de nabijheid van sluizencomplex Benedensas in Steenbergen is in beheer van waterschap Brabantse Delta. Recreanten en vissers maken veelvuldig gebruik van deze trailerhelling. Dit heeft in de afgelopen periode gezorgd voor risicovolle situaties met betrekking tot de openbare orde en veiligheid.

De gemeente heeft samen met het Waterschap Brabantse Delta en sportvisserij Zuidwest-Nederland (ZWN) gekeken of er varianten zijn rondom (gedeeltelijk) sluiten en verschillende alternatieve oplossingen ter plaatse verkend. Er is vooralsnog geen haalbare oplossing gevonden. Het waterschap heeft er daarom voor gekozen de trailerhelling voor publiek gebruik per 1-1-2020 te sluiten om de veiligheid te waarborgen. Recreanten en vissers kunnen gebruik maken van andere mogelijkheden in de omgeving om de boot te water te laten.

Wij hebben met Waterschap Brabantse Delta en Sportvisserij Zuidwest Nederland en afgesproken dat de trailerhelling op de Nationale Hengelsportdag en op andere speciaal aangewezen dagen wel zal worden opengesteld. Er zullen dan verkeersregelaars aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Het Waterschap Brabantse Delta. Contactgegevens kunt u vinden op de website van de Brabantse Delta