Nieuwsbericht Schetsontwerp Haven Dinteloord gereed

Gepubliceerd op: 13 april 2018 11:20

Op 11 april is het schetsontwerp voor de haven van Dinteloord gepresenteerd. Een gezellige avond met een goede opkomst is er gesproken over de kwaliteitsimpulsen die nodig zijn.

Eind 2017 zijn we aan de slag gegaan met de werkgroep herinrichting haven Dinteloord. Deze werkgroep bestaat uit bewoners en ondernemer die actief zijn rondom de havenkom. In enkele werksessies en havenbezoeken is een duidelijk beeld ontstaan over hoe de haven er in de toekomst uit zou moeten zien. De basis is in orde, maar de haven heeft kwaliteitsimpulsen nodig om ook toekomstbestendig te zijn.

Er is een schetsontwerp gemaakt, dat gisteravond 11 april gepresenteerd is aan geïnteresseerden.

Wat gaat er veranderen:

  • de looproute langs het water wordt verbreed en er ontstaat een echt verblijfsgebied dat op één hoogte ligt (lager dan nu);
  • de materialen en kleuren van de bestrating aan het Raadhuisplein komen terug bij de haven waardoor er eenheid ontstaat in het gebied van CentrumHaven Dinteloord;
  • muurtjes met natuursteen als zitelement en afscheiding van de verschillende deelgebieden;
  • nautisch karakter benadrukken door meerpalen, bolders, verlichting en in de winter een boot in de haven;

We gaan nu aan de slag met de afronding van het ontwerp, het ontwerp wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de besluitvorming door de gemeenteraad kunnen er concrete plannen gemaakt worden om de haven aan te passen. We verwachten dat de werkzaamheden eind 2018 kunnen starten.

Schetsontwerp Haven Dinteloord

Bijeenkomst presentatie schetsontwerp CentrumHaven Dinteloord