Nieuwsbericht Samen sterk voor gezondheid

Gepubliceerd op: 11 maart 2020 10:55

De colleges van de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen hebben akkoord gegeven op het uitvoeringsplan volksgezondheid. In dit plan staat beschreven welke doelstellingen op Brabantse Wal-niveau nagestreefd worden en welke activiteiten ondernomen worden om de gewenste resultaten te bereiken. "Gezondheid is iets persoonlijks, maar ook iets waar mensen niet alleen in hoeven staan," aldus de portefeuillehouders.

Gezondheid wordt benaderd als een breed begrip. Het is het omgaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven en de mogelijkheid om daar zelf regie op te voeren (Naar het concept 'positieve gezondheid' van Machteld Huber (2012). We noemen dat ook wel positieve gezondheid. Dat betekent dat er meer oog is voor de samenhang tussen lichamelijk functioneren, het mentaal welbevinden en de invloed die dat heeft op meedoen in de maatschappij. Als mensen aan de slag gaan op één van die fronten, ontstaan er vaak ook effecten op de andere gezondheidsdimensies. Hier kunnen gemeenten samen met partners als GGD West-Brabant, Thuiszorg West-Brabant, WijZijn Traverse Groep, Novadic Kentron en TanteLouise een bijdrage leveren aan de gezondheid en gezondheidsbeleving van mensen.

Doelstellingen

Het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal 2019 t/m 2021 is het uitgangspunt voor het uitvoeringsplan op het deelgebied Volksgezondheid. De doelstellingen die daarin zijn geformuleerd zijn tweeledig:

  • het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit
    met als subdoelstellingen het voorkomen en verminderen van overgewicht, roken, (schadelijk) alcoholgebruik en drugsgebruik
  • het bevorderen van de psychische gezondheid
    met als subdoelstellingen preventie van depressie en eenzaamheid en overige psychische problemen

Totstandkoming

Vorig jaar zijn de partners al gestart met activiteiten die bijdragen aan deze doelstellingen. Tegelijkertijd zijn er cijfers verzameld uit diverse onderzoeken (zoals de ouderenmonitor
en de screening in de tweede klas van het voortgezet onderwijs). Deze input en een werkconferentie met de partners in september 2019 zijn gebruikt om tot het uitvoeringsplan
te komen.

Activiteiten

Activiteiten die de partijen gaan uitvoeren, zijn naast de wettelijk basistaken (zoals jeugdgezondheidszorg), ook zogenaamde plustaken op het gebied van bijvoorbeeld preventie. Verder wordt er geïnvesteerd in een stevig netwerk en goede samenwerking tussen de diverse partijen. Ook deskundigheidsbevordering maakt deel uit van het uitvoeringsplan om signalen tijdig te herkennen. Voorlichting en preventie richt zich soms op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld een uitleg aan statushouders hoe de gezondheidszorg in Nederland werkt.
Of is gericht op deelgebieden, zoals het ondernemen van stappen richting een rookvrije generatie in 2040 of het stimuleren van een 'gezonde (basis)school'.

Per gemeente

De meeste activiteiten worden in alle Brabantse Wal gemeenten ingezet. Daarnaast worden er per gemeenten accenten gelegd die passen bij de lokale situatie. De opvallendste resultaten die in het onderzoek naar voren kwamen per gemeente vindt u in de bijlagen.

Bijlage 1: gemeente Steenbergen
Bijlage 2: gemeente Bergen op Zoom
Bijlage 3: gemeente Woensdrecht