Nieuwsbericht Petrus en Paulus opent Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 03 oktober 2018 09:45

Woensdag 3 oktober – op de eerste dag van de Kinderboekenweek - om 8.45 uur hebben wethouder Esther Prent en schooldirecteur Francis van Groenestijn de deuren van de bibliotheek op basisschool Petrus en Paulus officieel geopend.

De school en Bibliotheek Het Markiezaat hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 3 jaar. Bij de Bibliotheek op school gaat het om het stimuleren van lezen bij alle kinderen en dus om leesplezier!

Feestelijke opening

Samen met alle leerlingen van de Petrus en Paulus is om 8.45 uur op het schoolplein de aftrap gegeven voor deze samenwerking én voor de Kinderboekenweek die op 3 oktober van start gaat. Het thema van de Kinderboekenweek is 'vriendschap'...op het schoolplein dansen en zingen de leerlingen en leerkachten dan ook op het lied Kom erbij! Naast de officiële opening van de bibliotheek op school door de wethouder, is er ook voorgelezen en is er een heuse vriendschapspoort geopend door twee leerlingen. Alle kinderen en leerkrachten gingen door deze poort weer de school binnen.

de Bibliotheek op school

In het concept de Bibliotheek op school brengt de bibliotheek haar expertise en collectie de school binnen en gaat samen met de leerkrachten aan de slag rondom lezen en leesplezier. De bibliotheek verzorgt een permanente en actuele boekencollectie, waardoor een goed boekenaanbod altijd dichtbij is voor kind en leerkracht. Ook wordt professionele ondersteuning geboden door de inzet van een leesmediaconsulent. Deze medewerker van de bibliotheek gaat in alle groepen aan de slag met de leukste projecten rondom de leukste boeken! Samen met de school initiëren en stimuleren we hiermee de leesbeleving en de leesinteresse van alle leerlingen van de hierboven genoemde basisscholen. "Beter het boek naar ieder kind dan een kind naar het boek!", aldus Francis van Groenestijn van de Petrus en Paulus.

Meer lezen = beter in taal

De bibliotheek in de gemeente Steenbergen gaat zich meer richten op het voorkomen van laaggeletterdheid, het stimuleren van mediawijsheid en het bevorderen van het leesplezier. Dat is ook de wens van het college van B&W. Om dit te bereiken is de fysieke bibliotheek in Dinteloord verplaatst naar de drie basisscholen De Regenboog, de Groen van Prinsterer en de Petrus en Paulus. Elke school heeft een eigen, specifiek op de jeugd gerichte collectie. Op De Regenboog is ook een fysieke bibliotheek voor volwassenen ingericht. De Bibliotheek, de gemeente en de scholen zijn blij dat het voorzieningenniveau in Dinteloord hiermee gelijk is gebleven en dat we met deze verandering 100% van de kinderen tot en met 12 jaar bereiken. Want dat is hard nodig!

Het belang van lezen

Veel kleuters hebben bij aanvang van de basisschool een achterstand van 2.000 woorden. Bij het verlaten van de basisschool heeft 25% van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar. En in de regio West-Brabant heeft ongeveer 1 op de 6 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Het maakt echt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie goed kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. De aanwezigheid van een collectie en expertise op het gebied van jeugdliteratuur, in combinatie met voldoende leestijd voor kinderen,  zal de lees- en taalvaardigheid van ieder kind een sterke impuls geven.