gemeente Steenbergen | Oproep burgemeester Van den Belt n.a.v. de persconferentie op 12-11-2021

Nieuwsbericht Oproep burgemeester Van den Belt n.a.v. de persconferentie op 12-11-2021

Gepubliceerd op: 13 november 2021 10:40

Beste inwoners,

Ongetwijfeld hebben velen van u gisteravond de persconferentie van premier Rutte gevolgd. Helaas had hij geen goed nieuws. Zoals de afgelopen dagen al wel duidelijk werd, moeten we opnieuw de strijd aan tegen het coronavirus. Daarbij worden we allemaal geconfronteerd met lastige dilemma's en veel, hartverscheurende tegenstrijdigheden.
De druk op de zorg neemt zienderogen toe, met alle risico's van dien voor de volksgezondheid en onze hardwerkende zorgmedewerkers. Daar tegenover staan de maatschappelijke en economische gevolgen, voor onze inwoners en onze ondernemers.
U heeft zich allemaal voorbeeldig gedragen gedurende heel de coronacrisis en krijgt nu, zo voelt dat volgens mij, het deksel op de neus.
Opnieuw zijn er grote onzekerheden. Voor onze horeca-ondernemers, die al zoveel te verduren hebben gehad, en voor onze talrijke vrijwilligers, die we zo ontzettend hard nodig hebben om al onze kernen leefbaar te houden, met al hun activiteiten en evenementen.
Groot respect heb ik voor alle organisatoren die steeds hun verantwoordelijkheid hebben genomen om het beste te doen voor de samenleving en geen voorrang gaven aan hun eigenbelang. Ook nu weer. Door niet de discussie aan te gaan, maar door mee te denken over oplossingen om de leefbaarheid te blijven waarborgen. Door elkaar te steunen en het voor iedereen zo veilig en aangenaam mogelijk te houden.
Als we samen op die voet verder gaan, en iedereen draagt z'n steentje bij, dan lukt het hopelijk om met een relatief korte klap van drie weken het coronavirus een langdurige dreun te bezorgen. Zodat er weer betere vooruitzichten komen op de feestmaand, de jaarwisseling en carnaval.
Ik durf hierbij, evenals de vorige keren, blind te varen op uw grote betrokkenheid bij het welzijn van onze gemeenschap. Hartelijk dank daarvoor.

Uw burgemeester,

Ruud van den Belt

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot maandag? Dan kunt u bellen met onze afdeling veiligheid. Zij zijn bereikbaar via 06-21 35 36 81 tussen 11.00 en 18.00 uur.

Burgemeester van den Belt Nieuw