Nieuwsbericht Stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

Gepubliceerd op: 10 juni 2020 15:45

Wanneer mensen in groepen bijeenkomen kan het coronavirus zich snel verspreiden. Er zijn daarom maatregelen om de vorming van grote groepen tegen te gaan. De eigen verantwoordelijkheid van mensen is daarbij ook belangrijk. Vermijd drukte. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden.

Groepen en samenkomsten

De algemene regel is dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, met binnen maximaal 30 personen.

 • Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
 • Voor samenkomsten in woningen geldt geen maximum aantal personen maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven. Als een samenkomst leidt tot overlast of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid kan er gehandhaafd worden.
 • Het maximum aantal personen binnen bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten wordt mogelijk met ingang van 1 juli verhoogd van 30 naar 100 personen – waarbij altijd de 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden.
 • In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte:
  - Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  - Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
 • Meld- en vergunningplichtige evenementen zijn in beginsel verboden tot 1 september.

Horeca

 • Buitenterrassen mogen open. Op terrassen buiten geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Cafés en restaurants mogen ook binnen weer gasten ontvangen: maximaal 30 personen per gebouw (exclusief personeel). Gasten moeten reserveren en vooraf een checkgesprek voeren over mogelijke risico's. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden) en iedereen heeft een zitplaats aan tafel of bar.
 • Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen ook open voor maximaal 30 gasten en met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Als de situatie het toelaat, zou het aantal gasten in de horeca met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.
 • Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot een huishouden behoren.
 • Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn, mogen er tot het maximale aantal van 30 ook gasten van buiten het hotel worden toegelaten.
 • Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden.
 • Discotheken en clubs en vergelijkbare gelegenheden blijven sowieso gesloten tot 1 september.

Cultuur

 • Bibliotheken zijn open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen maximaal 30 bezoekers (dus exclusief personeel) tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Voor professionele dansers, acteurs, musici en artiesten is repeteren toegestaan met een maximum van 30 personen, die 1,5 meter afstand houden.
 • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast en afgestemd met brancheverengingen.
 • Professionele zangers kunnen optreden als zij uit voorzorg 8 meter afstand houden tot ensemble en publiek. Zodra onderzoek is afgerond, volgt een nadere richtlijn.
 • Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.
 • Multifunctionele gebouwen met meerdere zelfstandige functies (zoals buitenschoolse opvang, theater en bibliotheek) mogen maximaal 30 bezoekers per functie ontvangen, zolang deze functies een zelfstandige ruimte hebben binnen het gebouw. Bezoekersstromen moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn; bezoekers van de verschillende functies moeten steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor zalencentra gelden andere regels; het is voor zalencentra niet toegestaan om tegelijkertijd diverse zalen te verhuren.

Contactberoepen

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).

 • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
 • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf in een checkgesprek bespreken of het bezoek een risico oplevert voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten. Meer hierover op de site van het RIVM.
 • Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden zij mogelijk vanaf 1 september weer aan het werk kunnen.

Sport en spel

 • Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Mensen houden 1,5 meter afstand.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen, jeugdverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen hoeven geen 1,5 meter afstand houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
  - (niet sportieve) activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen kunnen ook binnen plaatsvinden met maximaal 30 personen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Op die 1,5 meter-norm wordt toegezien en waar nodig gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er ook worden opgetreden.
 • Sportscholen en fitnessclubs mogen per 1 juli weer open. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni
 • De positie van overige binnensporten wordt eind juni bekeken (deze zijn nu niet toegestaan).
 • Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Reis zoveel mogelijk buiten de spits en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte.

 • In het openbaar vervoer wordt aangegeven waar zit- en staplaatsen beschikbaar zijn. In de opstartfase zal hierdoor ongeveer de helft van het aantal plaatsen beschikbaar zijn.
 • Reizigers van 13 jaar en ouder moeten een niet-medisch mondkapje dragen in trein, bus, metro, tram en op de veerboot naar de Waddeneilanden (dit geldt niet voor stations, perrons en haltes).
  - De boete bedraagt 95 euro.
 • Mijd de spits
  - Scholen en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.

Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen.

Onderwijs

Basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open.

 • De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en is ook volledig open gaan. Kinderen worden opgevangen op hun vaste dagen.
 • Noodopvang is alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 • Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.
 • Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij verkoudheidsklachten hebben.

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn open, op basis van de 1,5-meterregel.

 • Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen. Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer.
 • Voor leerlingen die ver weg wonen organiseren de scholen speciaal vervoer.
 • De praktische invulling van de opening van het voortgezet onderwijs ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. Dit is naast de examinering die al eerder op locatie mogelijk was.

Het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten krijgen de mogelijkheid vanaf 15 juni op locatie tentamens en examens af te nemen, praktijkgericht onderwijs te geven, en kwetsbare studenten te begeleiden.

Onderwijsactiviteiten op mbo's, hogescholen en universiteiten worden zo gepland zodat studenten de spits kunnen vermijden.

Winkels en markten

 • Winkels nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt waar en onder welke voorwaarden markten mogen plaatsvinden.

Sanitaire voorzieningen

 • Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open.
 • Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.

Gesloten locaties

Sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna's en wellnesscentra, casino's en speelhallen zijn gesloten. Als de ontwikkelingen het toelaten, gaan deze locaties per 1 juli weer open (eerder was 1 september de beoogde openingsdatum).

Vakantie in eigen land en reizen naar het buitenland

Op dit moment geldt nog: reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vanaf 15 juni is het weer beperkt mogelijk om voor vakantie naar het buitenland te reizen. Maar vakantie zal dit jaar anders zijn dan andere jaren.

Daarom geldt voor iedereen:

 • Ga wijs op reis en bereid u goed voor;
 • Overweeg in Nederland vakantie te vieren;
 • Niet gebonden aan schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Vakantie in eigen land

 • Vermijd drukte. Kies niet voor de grote toeristische trekpleisters, maar denk eens aan een andere regio of stad.
 • Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen, dus loop, fiets of pak de auto.
 • Houd u als toerist in eigen land aan alle basisregels. Blijf thuis bij klachten en bel 0800-1202 om u te laten testen.

Bekijk alle vragen en antwoorden over vakantie binnen Nederland.

Reizen naar het buitenland

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl.

 • Ga alleen naar een land met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord maar let wel op.
 • Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de reisadviezen van oranje naar geel gaan. Andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.
 • Drie Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: in Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn Nederlanders vooralsnog niet welkom. Daarnaast geldt voor Zweden en het Verenigd Koninkrijk ook nog dat de gezondheidsrisico's daar groter worden ingeschat.
 • Het streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken.
 • Reizen naar landen met een oranje of rood reisadvies wordt vanwege de risico's afgeraden. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, ga dan thuis 14 dagen in quarantaine.
 • Download de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse zaken en zet de pushberichten aan. Met deze app kunt u zich registreren bij de Nederlandse ambassade in het land waar u verblijft.
 • Bereid u voor op de reis naar uw vakantieadres. Weet welke maatregelen er zijn tijdens de vlieg-, trein- of bootreis of in landen waar u met de auto doorheen rijdt
 • Houd rekening met het volgende:
 • in ieder land zijn er beperkende maatregelen. Mogelijk zijn toeristische attracties gesloten of beperkt toegankelijk, en is bezoek aan winkels of horeca anders dan u gewend bent. Ook het gebruik van het openbaar vervoer kan beperkt zijn.
 • de gezondheidssituatie in een land kan verslechteren tijdens uw verblijf. Bij een nieuwe uitbraak kunnen overheden mogelijk weer maatregelen nemen, zoals afsluiten van hotels en/of gebieden en het sluiten van grenzen. Dat kan heel snel gaan.
 • Houd u ook in het buitenland aan de Nederlandse basisregels, aangevuld met de maatregelen die daar gelden. Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze.
 • Ontwikkelt u tijdens uw vakantie gezondheidsklachten? Meld u bij de lokale gezondheidsautoriteiten.
 • Ontwikkelt u bij thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf thuis en laat u testen op het coronavirus. Maak een afspraak via 0800-1202.

Bekijk alle vragen en antwoorden over reizen naar het buitenland.

Reizen naar Nederland

Tot en met 15 juni vliegen vanuit hoog-risicogebieden (vastgesteld door EASA) naar Nederland:

 • Alle mensen die vanuit een hoog-risicogebied (vastgesteld door EASA) naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Alleen passagiers met zo'n verklaring mogen aan boord.
 • De lijst met hoog-risicogebieden wordt continu actueel gehouden door de Europese luchtvaartautoriteit EASA, op basis van de laatste gezondheidsinzichten.
 • Iedereen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegt, krijgt het dringende advies om na aankomst veertien dagen in thuisquarantaine te blijven. Dit geldt tot en met 15 juni.
 • Er geldt een vliegverbod vanuit risicogebieden naar de eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Hiervoor is een lijst samengesteld. Ook dit verbod geldt tot en met 15 juni 2020.
 • Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020 en wordt mogelijk verlengd.

Na 15 juni vliegen vanuit EU- en Schengenlanden naar Nederland:

 • Buitenlandse toeristen uit EU- en Schengenlanden met uitzondering van Zweden en het Verenigd Koninkrijk mogen deze zomer naar Nederland komen.
 • Buitenlandse toeristen moeten zich houden aan de Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
 • Een reservering van een vakantieverblijf is verplicht;
 • Voor populaire toeristische plaatsen kunnen maatregelen worden genomen om drukte te voorkomen.
 • Omdat het openbaar vervoer bedoeld is voor noodzakelijke reizen, wordt toeristen geadviseerd met eigen vervoer (bijvoorbeeld de fiets) op pad te gaan.

Bekijk alle vragen en antwoorden voor buitenlandse toeristen in Nederland.

Meer informatie over de Nederlandse maatregelen tegen het coronavirus: