Artikel Noodverordening? Dit staat erin

Sinds 14 oktober 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in gewone taal? We lichten de belangrijkste zaken toe.

Samenkomsten
Als je op een andere plaats dan in je woning en/of in de tuin bij je woning een samenkomst organiseert, mogen daar maximaal 30 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn.

Soms mogen er wel meer mensen zijn. Denk aan:

Godsdienstige bijeenkomsten
Betogingen
Uitvaarten
Georganiseerde activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar
Het onderwijs
Het openbaar vervoer
Zorginstellingen
Bij vergaderingen van het gemeentebestuur, waterschapsbestuur of provinciale staten
Gasten in een hotel
Bijeenkomsten die nodig zijn voor het doorgaan van de dagelijkse werkzaamheden (max 100 personen)
Winkels, markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken enzovoort als bezoekers door kunnen lopen en als er aan de deur voor wordt gezorgd dat iedereen tenminste 1,5 meter afstand kan houden
In bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken, kermissen en dergelijke moeten de deelnemers voor een bepaald tijdvak reserveren. Ze moeten dan steeds 1,5 meter afstand van ieder ander kunnen houden.

In alle gevallen moet je deze maatregelen nemen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan:

Zorgen dat iedereen altijd 1,5 meter afstand kan houden en ook houdt
Voorkomen dat mensen door elkaar lopen
Zorgen dat iedereen kan zitten en blijft zitten
Als je een zitplaats krijgt, moet je daar gebruik van maken.
Organiseer je een congres of een beurs? Dan moeten de deelnemers reserveren. Bovendien moeten ze een zitplaats krijgen en moet de gezondheid worden gecheckt.
Afstand houden
Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Er zijn uitzonderingen:

Mensen uit hetzelfde huishouden.
Volwassenen naar kinderen tot en met 12 jaar
Kinderen tot en met 17 jaar onderling
Iemand die een ander met een handicap helpt (bijvoorbeeld duwen van een rolstoel)
Als noodzakelijke werkzaamheden niet op 1,5 meter van elkaar kunnen worden gedaan
Als je aan theater doet of een dans opvoert en het is daarbij noodzakelijk dat je je niet aan de 1,5 meter houdt
In het openbaar vervoer, bedrijfsmatig vervoer of in de eigen auto als dat vervoer nodig is om van de ene naar de andere locatie te gaan.
Samenkomen in een groep
Je mag met niet meer dan in totaal 4 mensen samen zijn (jij en nog drie anderen)

Ook hier zijn er uitzonderingen, o.a.:

Mensen uit hetzelfde huishouden.
Kinderen tot en met 12 jaar
Kinderen tot en met 17 jaar als ze aan het sporten zijn
Sporters in topsportinstellingen en voetballers in de ere- en eerste divisie
In het openbaar vervoer
Mantelzorgers en de mensen die ze begeleiden
Bij betogingen
Tijdens godsdienstige bijeenkomsten
Bij een uitvaart
Bij een huwelijksvoltrekking (max 30 personen)
Als je aan theater of muziek doet of een dans opvoert
Horeca
De horeca is gesloten.

Dit geldt voor restaurants, caf├ęs enzovoort en ook voor coffeeshops, shisa-lounges en horeca in bijvoorbeeld bioscopen, casino's, studentenverenigingen. Ook de terrassen moeten gesloten zijn.
Kantines, terrassen en andere horecavoorzieningen bij sport- en fitnessgelegenheden zijn ook gesloten.
Afhalen van eten en drinken mag tot 1:00 uur, maar vanaf 20:00 uur mag er geen alcohol meer worden verkocht
Afhalen van softdrugs bij een coffeeshop mag tot 20:00 uur.

Winkels
Bij winkels moet er aan de deur worden gekeken of er niet te veel mensen binnen zijn in verband met de 1,5 meter regel.
Bij supermarkten is er minstens twee keer per dag een uur toegang alleen voor ouderen en kwetsbare mensen.
Winkels moeten 20:00 uur en 6:00 uur dicht zijn.
Supermarkten mogen wel langer open zijn
Alcohol
Behalve in je woning mag tussen 20:00 uur en 7:00 uur geen alcohol kopen, verkopen of aanbieden. Je mag het in die tijd buiten je woning ook niet drinken of bij je hebben.

Studenten
Introductieactiviteiten voor studenten zijn verboden. Kleine introductieactiviteiten mogen onder voorwaarden wel als er ontheffing is gegeven. Voorwaarden zijn onder andere:

Toestemming van de school/universiteit of van de veiligheidsregio
Geen alcohol
Niet tussen 22:00 en 7:00 uur.
Sport
Er mag niet gesport worden in groepen van meer dan vier mensen. Er mogen geen supporters bij het sporten zijn.
De beperking van 4 sporters geldt niet voor:
Sporters in topsportinstellingen en voetballers in de ere- en eerste divisie
Kinderen tot en met 17 jaar als ze aan het sporten zijn op hun eigen club
Evenementen
Evenementen zijn verboden.

Er is een uitzondering voor:

Bioscopen, filmhuizen, concertzalen, theaters, casino's enzovoort
Voetbalwedstrijden in de ere- en eerste divisie
Onderlinge clubwedstrijden van sporters tot en met 17 jaar
Zingen of schreeuwen
Je mag met een groep niet zingen of schreeuwen, bijvoorbeeld op straat, in het stadion of bij een concert.

Zangers, zangkoren en zanggroepen mogen wel samen zingen
Zingen als belijdenis van je geloof mag wel
Openbaar vervoer
In het openbaar vervoer houd je zoveel mogelijk de 1,5 meter aan
Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje.
Vliegveld
Op het vliegveld houd je zoveel mogelijk de 1,5 meter aan
Is dat niet mogelijk, dan draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje
Recreatieve reizen met een touringcar, boot of ander voertuig
Reis je met een bus of boot, met een recreatieve toertocht of (mini)cruise, dan

Word je gezondheid gecheckt
Moet je reserveren en
Houd je minimaal 1,5 meter afstand
Ben je inclusief de bestuurder met meer dan 2 personen? Dan moet je een mondkapje dragen.
(Ouderen)zorginstellingen
Je mag niet binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken als er daar een corona-besmetting is.

Er zijn uitzonderingen:

Rond het overlijden van een bewoner
Voor vaste vrijwilligers