Artikel Kleine Tour Steenbergen moet worden uitgesteld naar 2021

STEENBERGEN – De 50e Kleine Tour Steenbergen was net gereden in 2019. De voormalige voorzitter Wim Roovers nam afscheid en het was een groot feest. Niemand zou hebben aangenomen in dit jaar dat het voorlopig een laatste tour zou zijn geweest, maar het werd een waarheid vanwege COVID-19. Voorzitter Coen Embregts (38) vertelt over het moeilijke besluit dat moest worden genomen, wat ze nog hebben kunnen doen deze zomer en waarom de Kleine Tour in de herfstvakantie ook niet kon doorgaan.

"We waren al volop bezig", vertelt de nieuwe voorzitter van de Kleine Tour Steenbergen. "We voelden het aankomen dat de boel op slot ging. Hoe nu verder was een vraag die ons meteen bezighield. In het begin hoop je nog dat het overwaait. Dat ging met het SARS-virus en de Mexicaanse griep ook zo."

Vuurdoop

Dat overwaaien gebeurde niet. Steeds moest het bestuur bijsturen. "Het was meteen van invloed op de miss verkiezing. In je hart wil je het doen en verdergaan. In 50 jaar tijd is nog nooit een Kleine Tour Steenbergen afgezegd", laat Coen Embregts weten. Hij is niet geheel nieuw binnen de stichting. "Ik ben al 22 jaar bij de Kleine Tour en zes jaar in het bestuur als coördinator en plaatsvervangend jurylid. Destijds heb ik zelf meegefietst." Als kersverse voorzitter kreeg hij meteen een vuurdoop door de coronapandemie.

Animo

Dit jaar konden ruim dertig 14-jarigen niet gaan uitstromen. Elk jaar neemt zo'n groep van die leeftijd afscheid. "Deze 14-jarigen hebben abrupt moeten stoppen en dat is jammer." Er is veel animo voor de Kleine Tour Steenbergen die alleen voor jongeren binnen gemeente Steenbergen wordt gehouden. "In het verleden mochten jongeren uit andere plaatsen inschrijven, maar dat is veranderd. Er is een kleine toename vanuit de andere kernen en er is een wachtlijst." De geliefde tour was geen optie om te laten plaatsvinden in de herfstvakantie, zo werd besproken binnen het bestuur, omdat het een echt zomerevenement is en in die periode er nog veel onzekerheid vanwege corona heerst.

Uitdaging

"Bovendien is de kleding, die beschikbaar wordt gesteld door sponsoren, op de zomer afgestemd", vertelt de voorzitter. Deze zomer vond er een aangepast programma plaats. Voor kleine groepen en gezinsleden is er een puzzeltocht gemaakt. Op het veld van sportvereniging Diomedon in Steenbergen was voldoende ruimte om afstand te houden voor de sport- en spelmiddag die er vervolgens is gehouden. "We zaten wel met uitdagingen, maar het is prima gegaan."

Gezond verstand

De toekomst voor de Kleine Tour Steenbergen kan tegemoet worden gezien in 2021. Coen Embregts: "We hebben goed contact met de gemeente en zullen de situatie samen met hen in de gaten blijven houden richting de Kleine Tour van 2021. We gaan door zo'n acht gemeenten heen en ook naar België. Daarvoor moet veel geregeld en afgestemd worden. Het is waarschijnlijk pas echt veilig als er een vaccin is. Mijn advies is: Gebruik je gezond verstand en kijk goed wat er wel en niet kan. Door rekening te houden met elkaar en de situatie verkleinen we het risico op besmetting."

Coen Embregts: Mijn advies is: Gebruik je gezond verstand en kijk goed wat er wel en niet kan.