Artikel Noodverordening COVID-19 per 6 november in gewone taal

Sinds 6 november 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in gewone taal? We lichten de belangrijkste zaken toe.

Publieke gebouwen en eet- en drinkgelegenheden

Alle publieke gebouwen en de horeca zijn gesloten.
Toch zijn er wel uitzonderingen:

 • Uitvaarcentra (max 30 personen)
 • De plaats waar een huwelijk voltrokken wordt (max 20 personen)

Niet het trouwfeest, maar de ambtelijke/kerkelijke ceremonie

 • Vliegvelden

De horeca voorbij de douane/security mag open zijn

 • Het openbaar vervoer, stations, loketten en andere gebouwen
 • Winkels en groothandels
 • Gebouwen voor contactberoepen (bv. kapper of fysio)

Seksinrichtingen zijn niet uitgezonderd

 • Instellingen voor topsport
 • Plaatsen waar georganiseerde activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar plaatsvinden zoals scouting, cultuur, kunst en sport
 • Sport- of fitnessclubs, sportlocaties, sauna's of wellness

Zwembaden zijn niet uitgezonderd

 • Hotels en de horeca in die hotels, maar alleen voor overnachtende gasten
 • Stembureaus, vergaderplaatsen van de gemeenteraad, provinciale staten en het bestuur van het waterschap
 • Zorginstellingen
 • Een gerechtsgebouw
 • Zorginstellingen en besloten plaatsen voor dagbesteding van kwetsbaren
 • Parkeergarages
 • Balies en loketten van overheidsgebouwen
 • Openbare toiletten
 • Buurt- en dorpshuizen waar kwetsbaren maatschappelijk ondersteund worden

Er moet op afspraak gewerkt worden

 • Bibliotheken maar alleen om boeken en zo af te halen, en voor begeleide huiswerkbegeleiding
 • Bij de horeca mag je wel eten en drinken afhalen

Afhalen van eten en drinken mag tot 1:00 uur, maar vanaf 20:00 uur mag er geen alcohol meer worden verkocht.
Afhalen van softdrugs bij een coffeeshop mag tot 20:00 uur

Samenkomsten

Als je op een andere plaats dan in je woning en/of in de tuin bij je woning een samenkomst organiseert, mogen daar maximaal 30 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn.

Soms mogen er wel meer mensen zijn. Denk aan:

 • Godsdienstige bijeenkomsten
 • Betogingen
 • Uitvaarten
 • Georganiseerde activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar
 • Het onderwijs en kinderopvang
 • Het openbaar vervoer
 • Zorginstellingen
 • Bij vergaderingen van het gemeentebestuur, waterschapsbestuur of provinciale staten
 • Gasten in een hotel
 • Bijeenkomsten die nodig zijn voor het doorgaan van de dagelijkse werkzaamheden (max 100 personen)
 • Winkels, groothandels, warenmarkten als:
 • als er aan de deur voor wordt gezorgd dat iedereen tenminste 1,5 meter afstand kan houden

In alle gevallen moet je deze maatregelen nemen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan:

 • Zorgen dat iedereen altijd 1,5 meter afstand kan houden en ook houdt
 • Voorkomen dat mensen door elkaar lopen
 • Zorgen dat iedereen kan zitten en blijft zitten
 • Als je een zitplaats krijgt, moet je daar gebruik van maken.

Organiseer je een congres of een beurs? Of een samenkomst in een sportgelegenheid, sauna/wellness of hotel? Dan moeten de deelnemers reserveren (max 2 personen per reservering). Bovendien moeten ze een zitplaats krijgen en moet de gezondheid worden gecheckt.

Afstand houden

Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Er zijn uitzonderingen:

 • Mensen uit hetzelfde huishouden.
 • Volwassenen naar kinderen tot en met 12 jaar
 • Kinderen tot en met 17 jaar onderling
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs op school
 • Iemand die een ander met een handicap helpt (bijvoorbeeld duwen van een rolstoel)
 • Als noodzakelijke werkzaamheden niet op 1,5 meter van elkaar kunnen worden gedaan
 • In het openbaar vervoer, bedrijfsmatig vervoer of in de eigen auto als dat vervoer nodig is om van de ene naar de andere locatie te gaan. Kun je dan geen 1,5 meter afstand houden? Dan draag je een mondkapje

Samenkomen in een groep

Je mag buiten je eigen woning met niet meer dan in totaal 2 mensen samen zijn (jij en nog 1 ander)
Ook hier zijn er uitzonderingen, o.a.:

 • Mensen uit hetzelfde huishouden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar
 • Kinderen tot en met 17 jaar als ze aan het sporten zijn of deelnemen aan activiteiten van jeugdverenigingen
 • Sporters in topsportinstellingen en voetballers in de ere- en eerste divisie
 • In het openbaar vervoer
 • Mantelzorgers en de mensen die ze begeleiden
 • Bij betogingen
 • Tijdens godsdienstige bijeenkomsten
 • Bij een uitvaart (max 30 personen
 • Bij een huwelijksvoltrekking (max 20 personen)

Horeca

De horeca is gesloten.

 • Dit geldt voor restaurants, cafés enzovoort en ook voor coffeeshops, shisa-lounges en horeca in bijvoorbeeld bioscopen, casino's, studentenverenigingen. Ook de terrassen moeten gesloten zijn.
 • Kantines, terrassen en andere horecavoorzieningen bij sport- en fitnessgelegenheden zijn ook gesloten.

Afhalen van eten en drinken mag tot 1:00 uur, maar vanaf 20:00 uur mag er geen alcohol meer worden verkocht.
Afhalen van softdrugs bij een coffeeshop mag tot 20:00 uur

Winkels

 • Bij winkels moet er aan de deur worden gekeken of er niet te veel mensen binnen zijn in verband met de 1,5 meter regel.
 • Bij supermarkten is er minstens twee keer per dag een uur toegang alleen voor ouderen en kwetsbare mensen.
 • Winkels moeten 20:00 uur en 6:00 uur dicht zijn.
 • Supermarkten mogen wel langer open zijn

Contactberoepen

Als je gebruikmaakt van contactberoepen moet je je gegevens opgeven en wordt je gezondheid gecheckt.

Alcohol

Behalve in je woning mag je tussen 20:00 uur en 7:00 uur geen alcohol kopen, verkopen of aanbieden. Je mag het in die tijd buiten je woning ook niet drinken of bij je hebben.

Studenten

Introductieactiviteiten voor studenten zijn verboden. Kleine introductieactiviteiten mogen onder voorwaarden wel als er ontheffing is gegeven. Voorwaarden zijn onder andere:

 • Toestemming van de school/universiteit of van de veiligheidsregio
 • Geen alcohol
 • Niet tussen 22:00 en 7:00 uur.

Sport

Je mag niet sporten met meer dan twee mensen (jij en nog een ander), dus geen groepslessen. Er mogen geen supporters bij het sporten zijn en de douches en kleedkamers in sportaccommodaties zijn gesloten.

De beperking van 2 sporters geldt niet voor:

 • Sporters in topsportinstellingen en voetballers in de ere- en eerste divisie
 • Kinderen tot en met 17 jaar als ze aan het sporten zijn op hun eigen club

Evenementen

Evenementen zijn verboden.
Er is een uitzondering voor:

 • Voetbalwedstrijden in de ere- en eerste divisie
 • Onderlinge clubwedstrijden van sporters tot en met 17 jaar

Zingen of schreeuwen

Je mag met een groep niet zingen of schreeuwen, bijvoorbeeld op straat, in het stadion of bij een concert.

 • Zangers, zangkoren en zanggroepen mogen wel samen zingen
 • Zingen als belijdenis van je geloof mag wel

Openbaar vervoer

 • In het openbaar vervoer houd je zoveel mogelijk de 1,5 meter aan
 • Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje.

Vliegveld

Op het vliegveld houd je zoveel mogelijk de 1,5 meter aan

 • -Is dat niet mogelijk, dan draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje

Recreatieve reizen met een touringcar, boot of ander voertuig

Reis je met een bus of boot, met een recreatieve toertocht of (mini)cruise, dan

 • Word je gezondheid gecheckt
 • Moet je reserveren en
 • Houd je minimaal 1,5 meter afstand

Ben je inclusief de bestuurder met meer dan 2 personen? Dan moet je een mondkapje dragen.

(Ouderen)zorginstellingen

Je mag niet binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken als er daar een corona-besmetting is. Er zijn uitzonderingen:

 • Rond het overlijden van een bewoner
 • Voor vaste vrijwilligers