Nieuwsbericht Comeback corona de kop indrukken

Gepubliceerd op: 23 september 2020 11:10

Beste inwoners,

De toename van het aantal besmettingen met Covid-19 is ronduit verontrustend. De cijfers liegen er niet om: het coronavirus is bezig aan een "comeback". De tweede golf dreigt ons land te overspoelen en om het tij te keren, zullen we net als eerder dit jaar alle zeilen moeten bijzetten. We hebben al een keer bewezen corona terug te kunnen dringen, dus waarom zouden we het virus nu z'n gang laten gaan?

Als we de veiligheidsvoorschriften niet goed naleven, brengen we in eerste instantie vooral onze kwetsbare medemensen in gevaar en stijgt onherroepelijk het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten weer tot grote hoogte. Dat mogen we ook het personeel in de zorg niet aandoen, na alles wat zij al voor hun kiezen hebben gekregen.

Stijgende besmettingsaantallen hebben onvermijdelijk ook weer grote, nadelige gevolgen voor de samenleving en de economie. Dus laten we de ruimte die er nu nog is, waarvoor we samen zo hard hebben gestreden, alstublieft koesteren. Blij zijn en genieten van alles wat wél kan, accepteren wat niet kan.

In het belang van de leefbaarheid in onze gemeenschap moeten we helaas genoegen nemen met wat minder vertier dan gebruikelijk. Leuk is anders, want de behoefte aan menselijk contact wordt alleen maar groter. Aandacht voor elkaar blijven houden is dan ook van het grootste belang, maar wel binnen de veiligheidsvoorschriften.

Zoals u merkt maak ik me zorgen, maar ik weet ook dat u van goede wil bent, ongeacht hoe u tegen corona aankijkt. U mag er ook van alles van vinden, maar de feiten zijn de feiten en de maatregelen zijn de maatregelen. En daar zullen we ons gewoon aan moeten houden. Niet om een boete te vermijden, maar uit respect voor elkaar.

In onze gemeente geldt nu, zoals op de meeste plekken in Nederland buiten de randstad, het risiconiveau "waakzaam". Door waakzaam te blijven en ons aan de regels te houden, kunnen we de groei van het aantal besmettingen een halt toeroepen en voorkomen dat risiconiveau "zorgelijk" of zelfs "ernstig" wordt, met alle ellende en extra maatregelen van dien. De situatie is immers al zorgelijk en ernstig genoeg.

Ik vertrouw er dan ook op dat we het zover niet laten komen en, zoals we dat in onze gemeente zo goed kunnen, de mouwen nogmaals opstropen om de "comeback" van corona de kop in te drukken.

Hou vol en doe het samen!

Uw burgemeester,

Ruud van den Belt