Nieuwsbericht Bericht burgemeester Van den Belt: Vol vertrouwen de volgende fase in

Gepubliceerd op: 20 mei 2020 15:15

Beste inwoners,

In het volste besef dat het coronavirus ons leven nog geruime tijd gaat beïnvloeden, mogen we trots zijn op de prestatie die we de laatste maanden met elkaar geleverd hebben. Dankzij de inzet en het geduld van u allemaal kunnen we langzaam maar zeker het slot van onze samenleving halen. Krijgen we meer bewegingsvrijheid om het "normale leven" weer op te pakken.
Na de basisscholen en de buitensportverenigingen is het nu de beurt aan de horeca om de draad terug op te pakken. Zo begint de leefbaarheid van onze gemeenschap zich stap voor stap te herstellen en dat hebben we allemaal hard nodig.

Een crisis van deze omvang hakt er stevig in en laat helaas blijvende littekens achter. Ook in onze nabije omgeving zijn mensen ziek geworden en overleden als gevolg van het slopende virus, dat als we niet goed uitkijken elk moment weer kan oplaaien.

Dus zeker nu de maatregelen versoepeld worden moeten we waakzaam en alert blijven op het naleven van de veiligheidsvoorschriften en ons gezonde verstand blijven gebruiken.
Dat we die verantwoordelijkheid kunnen dragen, hebben we de afgelopen tijd ruimschoots bewezen. Met ups en downs zijn we erin geslaagd om elkaar door deze zware periode heen te helpen. Hebben we binnen de regels hartverwarmende acties ontplooid voor de meest kwetsbaren onder ons en ervoor gezorgd dat lokale ondernemers vooralsnog overeind zijn gebleven. Laten we die saamhorigheid koesteren en vasthouden. Zolang er geen vaccin en geen medicijn is doen we dat op 1,5 meter afstand. Niet leuk, maar het kan niet anders en het heeft ons ook juist nader tot elkaar gebracht.

Ruud van den Belt
Daarvoor wil ik u hartelijk bedanken, want nader tot elkaar komen kun je alleen maar samen. Dat vergt wederzijds vertrouwen en ook daaraan heerst in onze mooie gemeente gelukkig geen gebrek. Inwoners, ondernemers, vrijwilligers, bestuurders en ambtenaren; we hebben elkaar gevonden en gesteund om de gevolgen van de coronacrisis in onze gemeenschap zover als mogelijk te beperken.

Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid is een daadkracht getoond die het rechtvaardigt om met veel vertrouwen de volgende fase van het coronatijdperk en onze toekomst tegemoet te treden.
Het beste medicijn daarbij zijn we zelf. Ik heb er alle vertrouwen in dat iedereen dit medicijn voor zichzelf en voor anderen op de juiste manier zal inzetten.

Uw burgemeester,

Ruud van den Belt