Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van den Belt 2021

Gepubliceerd op: 01 januari 2021 07:00

Beste inwoners,

Op 20 maart sprak onze koning, Willem-Alexander, ons toe met de woorden: "2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren."

Helaas bleek al vrij snel dat onze majesteit gelijk zou krijgen. Een pandemie van ongekende omvang zette onze vertrouwde wereld volledig op z'n kop.

Onze toekomstverwachtingen verdwenen als sneeuw voor de zon. Plannen maken over wonen, werken, mooie reizen, studeren of gezinsuitbreiding raakten uit beeld en bleken een luxe uit eerdere tijden.

Op zondag 15 maart 2020 kwamen we in een "intelligente lockdown" terecht. Ziekenhuizen en verpleeghuizen werden hard geraakt. Mensen werden ziek, mensen stierven, met soms een confronterende overgang van een plek van hoop naar een plek waar de dood om de hoek stond te kijken.

Nabestaanden moesten noodgedwongen "op gepaste afstand" afscheid nemen van hun overleden dierbaren. Anderen konden en mochten niet meer naar hun geliefden in het verpleeghuis.
Met de sluiting van de horeca, musea, pretparken, zwembaden en theaters viel ook de mogelijkheid weg om te ontspannen met een dagje uit, een avondje stappen of een gezellig etentje buiten de deur. Tot overmaat van ramp ging er ook een streep door alle samenkomsten en evenementen.

Ook onze opa's en oma's werden geconfronteerd met een situatie waarbij ze eenzaam binnen moesten blijven en hun kinderen en kleinkinderen niet konden knuffelen, de zachte kusjes niet konden ontvangen, de kleine armpjes niet om zich heen konden voelen, en ook zij misten daarmee het fysieke contact.

Daarnaast werd het geschater, het op schoot voorlezen, het spelletje doen en zelfs, jazeker, het onderling gekibbel node gemist!

Deze corona-tijd maakte ons duidelijk hoe zwaar het leven moet zijn voor iedereen die, soms al vele jaren, eenzaam is. De pijn die we nu ook zelf ervaren vertelt namelijk ook hun verhaal.
En toch, ook al voel je je eenzaam, weet dat je er hier in steenbergen nooit alleen voor staat. Juist in deze moeilijke tijd blijkt weer dat de saamhorigheid in onze gemeenschap groot is en er altijd meer dan genoeg mensen opstaan om elkaar te helpen en - waar nodig - met raad en daad bij te staan.

Dat was, dat is en dat blijft hard nodig, want ook de economische schade van de coronacrisis is groot en het sociale weefsel van onze samenleving staat onder druk.

Dit zijn allemaal zaken die mij, als uw burgemeester, aan het hart gaan.

Van dit alles hadden u en ik echter nog geen idee, toen we vol goede moed over de drempel stapten van de jaren twintig van deze 21ste eeuw.

Ik mocht het nog wel zeggen in mijn nieuwjaarstoespraak: "Het hoeven geen "roaring twenties" te worden, zoals in de vorige eeuw, maar een beetje leven in de brouwerij kan geen kwaad", zei ik toen. Daarmee doelde ik uiteraard op onze levendige gemeenschap, waar altijd wat te beleven valt, voor iedereen.

Net voor het uitbreken van de coronacrisis verscheen de eerste uitgave van het magazine "Bruisend Steenbergen", met een uitgebreide evenementenkalender. Een veelbelovende voorbode van een jaar vol hoogtepunten.

Hoe wrang was dat?

We keken uit naar de Vestingstedenroute, naar de 10e editie van de Koos Moerenhout Classic en naar de doorkomst van de Vuelta... de voetbalclubs NVS en SC Welberg, alsook de Dinteloordse muziekvereniging Volharding maakten zich op voor de viering van hun 75-jarig jubileum, en ga zo maar door...

Ik herinner me nog de eerste gesprekken met organisaties die zich genoodzaakt zagen hun evenementen te annuleren. Dat lijkt misschien niet zo moeilijk, maar dat is het wél voor alle vrijwilligers die hun ziel en zaligheid leggen in het organiseren van al die leuke evenementen voor jong en oud.

Wat waren het lange dagen en wat wordt er een ongelofelijk groot beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal. Niemand uitgezonderd.

Door juist ook in deze periode zoveel mogelijk lokaal onze inkopen te doen en te blijven doen, laten we onze lokale ondernemers niet in de kou staan en beseffen we meer dan ooit hoe onmisbaar zij zijn voor de leefbaarheid in onze kernen.

Tegelijkertijd heeft deze coronacrisis ons eens te meer duidelijk gemaakt dat we in onze samenleving altijd voor elkaar klaarstaan. Niet zelden was het hulpaanbod zelfs groter dan de vraag, dat zegt genoeg.

Daarvoor verdienen we allemaal een groot compliment en dat geldt nadrukkelijk ook voor onze jongeren. Je zult het op die leeftijd maar voor je kiezen krijgen, zo'n afschuwelijke pandemie met al die beperkingen, terwijl je net lekker bezig bent de wereld te ontdekken. Ik had er niet aan moeten denken toen ik jong was, u wel?

Beste mensen,

Het thema "vertrouwen" dat ik aan het jaar 2020 heb meegegeven is tot z'n recht gekomen. Vertrouwen over en weer, tussen de gemeente en de gemeenschap, heeft ertoe geleid dat we de gevolgen van de coronacrisis zoveel als mogelijk hebben kunnen beperken voor u, onze inwoners en ondernemers.

Want, al in de beginfase van de crisis heeft ons gemeentebestuur de moed gehad om een noodfonds van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen en daarmee onze gemeenschap in al z'n facetten niet aan z'n lot over te laten, maar te ondersteunen om het hoofd boven water te houden en zijn we erin geslaagd om, met respect voor ieders belangen, creatieve oplossingen te vinden om toch de verbinding te blijven maken.

Daarnaast zijn we natuurlijk onvoorstelbaar veel dank verschuldigd aan alle medewerkers in de zorg en al die andere vitale beroepen, zonder wie we deze crisis onmogelijk het hoofd zouden kunnen bieden.

Het applaus mag ondertussen verstomd zijn, de waardering is er wat mij betreft zeker niet minder om geworden, integendeel. Laten we alstublieft niet vergeten welke topprestatie zij continu moeten leveren.

Na trots – kansen pakken – keuzes maken – samen en vertrouwen, ben ik daarom van mening dat "betrokken" het meest toepasselijke thema is voor 2021.

Want, ondanks "corona" is met grote betrokkenheid het nieuwe, toekomstbestendig dorpshart van Welberg gerealiseerd en werd in Dinteloord de vernieuwde dorpshaven opgeleverd.

In Nieuw-Vossemeer zijn we samen met betrokken inwoners aan de slag gegaan met een recreatieve visie en krijgt duurzaamheid een fikse impuls dankzij zonnepark "de Eendracht".

Kruisland is op de wereldkaart gezet dankzij de ongekende prestatie van het team X-landers 10.0 van de Zonnebergschool.

In De Heen hielden ze met een aantal coronaproof evenementen de moed erin en Steenbergen kreeg er een veelgeprezen kunstwerk bij op de rotonde.

Vanuit al onze kernen is afgelopen zomer het Genootschap van de Meermin gevormd; een enthousiaste groep van zo'n 40 betrokken ambassadeurs, uit alle geledingen van onze samenleving, die zich inzet voor de viering van het 750-jarig bestaan van de stad steenbergen en het 25-jarig bestaan van onze huidige gemeente in 2022. U gaat hier de komende tijd nog veel meer van horen.

Ook onze jongeren deden van zich spreken, met een eigen film, over hun eigen beleving van deze coronatijd en hoe wij als volwassenen hen daarbij kunnen helpen. Met de titel; "Wat vind ik er nou van?", maakte onze jeugd ons duidelijk, dat je niet óver, maar mét de jeugd moet praten. Ook dát is betrokkenheid tonen.

Op 14 december maakte premier Mark Rutte bekend dat "Nederland op slot gaat". Een even onvermijdelijk als ingrijpend besluit, waarbij die grote betrokkenheid van ons allen eens ter meer nodig zal zijn om ons voor te bereiden op het inentingsprogramma waarmee we corona hopelijk voorgoed kunnen uitbannen.

We zullen dus onverminderd waakzaam moeten blijven en hebben helaas nog geen vrijbrief om de draad van ons "oude leventje" weer op te pakken. Dat kost tijd en zal dan ook weer even wennen zijn.

Tot het zover is, kunnen we geen carnaval vieren, zoals dat normaal gesproken door velen uitbundig wordt gedaan, in al onze kernen. Betrokken, realistisch en optimistisch als ze zijn, proberen de carnavalsorganisaties in onze gemeente er onder deze omstandigheden toch nog het beste van te maken.

Hieruit spreekt positiviteit en dat kunnen we juist nu allemaal goed gebruiken. Laten we elkaar blijven steunen om het perspectief te blijven zien en een "derde golf" in de kiem te smoren.

Op naar een nieuw jaar. Op naar een nieuw begin met de hoop op vaccinatie. Op naar elkaar weer ontmoeten - bij de vereniging en in de horeca - en op naar weer geliefden knuffelen.

Hou vol lieve mensen. Er is hoop en licht aan het einde van de tunnel. We zijn er bijna!

In het vooruitzicht van zulke betere tijden, wens ik u, met grote dank voor uw betrokkenheid – mede namens mijn vrouw Angela, alle wethouders, gemeenteraadsleden en onze medewerkers – een voorspoedig nieuwjaar.

Alle goeds, geluk en boven alles veel gezondheid!

Burgemeester van den Belt