gemeente Steenbergen | Nieuwjaarstoespraak 2023 - burgemeester Van den Belt

Nieuwsbericht Nieuwjaarstoespraak 2023 - burgemeester Van den Belt

Gepubliceerd op: 09 januari 2023 20:00

Dames en heren,

Met ons onvergetelijke jubileumjaar nog vers in het geheugen, zijn we vorig weekend ook op positieve wijze aan dit nieuwe jaar begonnen. Zoals u weet: "Een goed begin, is het halve werk en de eerste klap is een daalder waard."

2022 was dankzij de viering van 750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente een historisch jaar, dat in gouden hoofdletters mag worden bijgeschreven in onze geschiedenisboeken. Graag herhaal ik hierbij nogmaals mijn grote dank aan allen die deze bijzondere mijlpaal in onze historie mogelijk hebben gemaakt.

Dit samen organiseren en vieren heeft onmiskenbaar voor veel inspiratie gezorgd en de verbinding tussen onze kernen én onze inwoners verder versterkt. Dat alles kunnen we ook goed gebruiken, want 2022 was niet alleen een vreugdevol jaar...

In de nasleep van corona, kregen we al snel te maken met een verbijsterende oorlog in Europa en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De ene crisis was nog niet bezworen, of de volgende diende zich alweer aan. De dagelijkse boodschappen, de energierekening en de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte zorgen - in toenemende mate, bij steeds meer mensen - voor grote zorgen. Zorgen die niet zelden gepaard gaan met lichamelijke en mentale gezondheidsproblemen. Daarnaast domineren onder meer de krapte op de arbeidsmarkt en de stikstofproblematiek het nieuws.

We weten allemaal hoe de vlag erbij hangt...

We leven in een turbulente tijd. Wereldwijd is er sprake van groeiende onrust. De geschiedenis heeft ons echter geleerd dat ontwikkelingen als deze een vruchtbare voedingsbodem zijn voor populisme en polarisatie, waarbij het vertrouwen in de politiek afneemt en er ook minder compassie is met elkaar. Maar, we zijn er ook zelf bij om dit weer een halt toe te roepen.

Als het gaat om de situatie in onze gemeente, zie en hoor ik om mij heen gelukkig meer positieve dan negatieve geluiden. De benodigde hulp wordt hier - op alle fronten - ruimhartig en onbaatzuchtig gegeven. Onze gezonde financiële positie maakt daarnaast dat we in de bres kunnen springen voor degenen die dit het hardst nodig hebben.

In al onze kernen zijn ook verschillende sociaal-maatschappelijke initiatieven, zoals op dit moment de zogeheten warme kamers. Plekken waar iedereen terecht kan, die letterlijk en figuurlijk wel wat warmte kan gebruiken.

De Burendagen van afgelopen september bewezen hoe graag we sowieso elkaars gezelschap opzoeken. Hiermee werden bovendien de uitkomsten van verschillende onderzoeken onderstreept, waaruit overduidelijk blijkt hoe positief het is gesteld met de leefbaarheid (Next-Door) en het veiligheidsgevoel (veiligheidsmonitor) van u, onze inwoners. En hoezeer u dit waardeert.

Als burgervader herken ik dit. Uiteenlopende contacten met inwoners en vrijwilligers van alle leeftijden, leren mij keer op keer dat de kracht van Steenbergen – en daarmee bedoel ik uiteraard heel onze gemeente – boven alles ligt verscholen in de manier waarop mensen elkaar weten te vinden. In het samenwerken, in het kansen zien en in het samen problemen oplossen.

Kijk maar eens naar "Het Wagenhuis" in Nieuw-Vossemeer, hoe zij met de steun van zovelen uit een diep dal zijn gekropen en het populairste terras van Nederland zijn geworden.

Misschien heeft u wel meekregen hoe alle vrijwilligers in Kruisland hun grote waardering naar elkaar hebben uitgesproken, die ik van harte onderschrijf.

Of bent u één van de vele bezoekers geweest van de grote hoeveelheid activiteiten die Ontspanning Voor Welberg jaarlijks organiseert. Zoals ook de Stichting Leefbaarheid De Heen en Evenementen De Heen zich inzetten voor het welzijn van de inwoners van onze kleinste kern.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Kindervakantieweek in Dinteloord bij het 50-jarig bestaan is onderscheiden met "De Heraut". U bent ook vast wel bekend met de onschatbare waarde van de Ontmoetingswinkel in Steenbergen.

Zo kan ik nog wel even doorgaan en het gebeurt allemaal in het belang van onze leefbaarheid. We vinden dit meestal vanzelfsprekend, maar ik kan u verzekeren, dat is het niet. Bovendien hebben we die gemeenschappelijke kracht misschien wel meer dan ooit nodig, nu de wereld sinds corona in zoveel opzichten is veranderd en niet 'maakbaar' blijkt te zijn, zoals we lang hebben gedacht.

Het gevolg is dat we ons allemaal moeten aanpassen.

Hoewel het nieuws vorige zomer misschien anders deed vermoeden, is het hier in uw gemeentehuis géén warboel, maar zijn we juist druk bezig met die noodzakelijke aanpassingen. Een bordje op de deur 'wegens verbouwing gesloten' is daarbij echter geen optie. De winkel moet namelijk blijven draaien. Ondertussen moeten we - ondanks de huidige arbeidsmarkt - ook het assortiment uitbreiden en ons voorbereiden op een toekomst, die voortdurend in ontwikkeling is.

Dat gaat met vallen en opstaan.

Om steeds adequaat te kunnen reageren op alle veranderingen in de maatschappij, of deze liever nog een stap voor te blijven, moeten we volgens mij terug naar de bedoeling. Terug naar de bedoeling en lering trekken uit de lessen van ons verleden, 'om vandaag de juiste dingen te doen om morgen mogelijk te maken'.

Deze niet te onderschatten verantwoordelijkheid dragen we samen, zowel tegenover degenen die ons voor gingen, als voor onszelf, maar vooral ten opzichte van al onze jongere generaties. U zult dit ongetwijfeld met mij eens zijn, maar het klinkt eenvoudiger dan het is. Toch zeker nu de nadruk steeds vaker op tegenstellingen wordt gelegd en overeenkomsten daardoor naar de achtergrond dreigen te verdwijnen.

Er is niks mis met een stevig openbaar debat, zolang we de eenheid maar bewaren en het algemeen belang voor ogen houden, hoe moeilijk zich dat soms ook laat bepalen.

"Maak van jouw verwachting niet mijn verplichting", hoorde ik Guido Weijers zeggen in zijn oudejaarsconference en hij sloeg wat mij betreft de spijker op z'n kop.

Het deed me terugdenken aan mijn eerste nieuwjaarstoespraak. Daarin zei ik het volgende: "Dat iemand iets wil, wil namelijk niet altijd zeggen dat het ook kán. En als iets niet kan, wil dat niet zeggen dat we het eigenlijk niet zouden willen..."

En zo is het nog steeds.

Als gemeente zullen we soms drastische keuzes moeten maken. We willen in de huidige raadsperiode weliswaar van 'ambitie naar actie', maar alles tegelijk is onder de huidige omstandigheden onmogelijk. Het voornaamste uitgangspunt is daarom: op welke manier kunnen onze inspanningen het grootste verschil maken. Hierbij staan uw belangen vanzelfsprekend centraal.

Zo willen we de weerbaarheid van onze inwoners verder vergroten en u nog eerder en beter betrekken bij ons beleid.

Met het Actieplan Wonen streven we naar voldoende en betaalbare huisvesting voor starters, senioren met een kleine beurs en bijzondere doelgroepen.

Met op maat gesneden Ontwikkelplannen willen we al onze kernen in de toekomst sterk en vitaal houden en ook duurzaamheid staat – logischerwijs – hoog in ons vaandel.

Onze Economische Kracht zien we onder meer in de realisatie van een regionaal bedrijventerrein.

Dit alles liever vandaag dan morgen, maar zoals gezegd: dat gaat nu eenmaal niet, hoe graag we ook zouden willen.

Dus hebben we wederzijds vertrouwen, begrip en respect, maar ook politieke moed, creativiteit én inspiratie nodig, om toekomstbestendig te worden, en het goud dat we in onze handen hebben daadwerkelijk te laten schitteren.

Laten we elkaar daarom blijven inspireren, door wie we zijn en door alles wat we doen. Door de enorme kennis en de ervaring uit onze gemeenschap optimaal te benutten. Door samen alle maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en een hernieuwd toekomstperspectief te creëren, passend bij de gemeenschap die we zijn.

Bijvoorbeeld door in onze regio te accepteren dat er niet zozeer alleen een vluchtelingencrisis is, maar een groot migratieprobleem en dat we gezamenlijk aan duurzame oplossingen moeten werken. Zo ook voor de stikstofproblematiek, de klimaatverandering of voor net eender welke crisis, ze hebben namelijk stuk voor stuk effect op elkaar.

Maar, ik vraag me hierbij af: Zijn we de tijd van protest al niet lang en breed voorbij?

Natuurlijk zijn we allemaal trots op onze boeren, maar zou het niet mooi zijn als in de loop van dit jaar overal het 'rood' van ons rood-wit-blauw weer fier in top hangt? In de stad, op het platteland, in het stadion en langs de weg.

We kunnen nu nog alle kanten op, door elkaar te steunen. De inspiratie die hierbij noodzakelijk is, komt namelijk altijd uit mensen. Uit onze ambtenaren, uit onze volksvertegenwoordigers, uit onze innovatieve ondernemers, uit onze veteranen, uit onze vrijwilligers, kortom: uit u allemaal. Die inspiratie gun ik U en ons allemaal van harte. Inspireer elkaar en haal het beste in elkaar naar boven.

Laten we hierbij elkaar geen onmogelijke opgaven opleggen. Laten we naar elkaars mening blijven luisteren, om samen te blijven werken en zoveel als mogelijk te streven naar unanieme besluitvorming. En nogmaals, laten we hierbij in gedachten houden:
"Dat als iemand iets wil, betekent dit niet altijd dat het kan. En als iets niet kan, wil dat nog niet zeggen dat we het eigenlijk niet zouden willen..."

Zijne Majesteit de Koning verwoordde het al in zijn kersttoespraak. Hij zei:
"Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van alle belangen."

Dames en heren,

Het staat nog in grote letters op de gevel en ook hier in de hal ziet u het staan:
'Samen maken we geschiedenis!'

Samen hebben we inderdaad geschiedenis gemaakt.

De kindertekeningen aan de balustrade, gemaakt tijdens de scholendag van het Slotakkoord, symboliseren echter onze toekomst. En ja, óók die toekomst gaan we
weer samen maken.

Met dank voor uw komst en uw aandacht, wens ik u - mede namens mijn vrouw Angela, het college van B&W, de gemeenteraad en onze medewerkers - het allerbeste toe.

Proost! Op uw gezondheid én op een inspirerend 2023!

Burgemeester Ruud van den Belt

Nieuwjaarstoespraak Ruud van den Belt