gemeente Steenbergen | Nieuwe beheerder in ’t Cromwiel

Nieuwsbericht Nieuwe beheerder in ’t Cromwiel

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 16:15

't Cromwiel heeft vanaf 1 juli 2021 een nieuwe beheerder. Stichting Beheer & Exploitatie Sport- en Ontmoetingscentrum 't Cromwiel zal tot en met 30 juni 2026 zorgdragen voor het beheer en de exploitatie. Op woensdag 30 juni werd de nieuwe huurovereenkomst ondertekend door Jan Flameling (voorzitter) en Peter Suijkerbuijk namens de stichting en wethouder Esther Prent namens de gemeente Steenbergen. De start van mooie ontwikkelingen in 't Cromwiel.

De gemeente Steenbergen gaat samen met de lokale stichting aan de slag met de toekomst van 't Cromwiel. Zo streven ze samen o.a. naar uitbreiding van de culturele en ontmoetingsfunctie en zal de verbinding met de inwoners versterkt worden. Nieuwe gebruikers zijn ook welkom in 't Cromwiel.

't Cromwiel is er voor alle inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners

Stichting Beheer & Exploitatie Sport- en Ontmoetingscentrum 't Cromwiel werkt aan een optimaal gezonde exploitatie om daarmee maatschappelijk bij te dragen aan de gemeente Steenbergen.
Peter Suijkerbuijk laat namens de stichting weten: "Het bestuur van gemeenschapshuis De Vaert in Welberg is door de gemeente Steenbergen gevraagd of zij een rol wilden spelen in de exploitatie van 't Cromwiel. We hebben hierover in ons bestuur gesproken en besloten dat we dit graag willen doen omdat we het belangrijk vinden onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. We zijn van mening dat Steenbergen, naast de al aanwezige gemeenschapshuizen, een plek verdient die een echte centrumfunctie vervuld."
De exploitatie wordt in deze nieuwe stichting met de bestuursleden van De Vaert op non-profit basis voortgezet. De nadruk zal liggen op de verbetering van het gebruik van 't Cromwiel voor alle verenigingen (cultureel en maatschappelijk) en overige passende gebruikers, waarmee deze doelgroep een extra stimulans krijgt binnen Steenbergen.

Wethouder Esther Prent spreekt ook haar vertrouwen en tevredenheid uit. "We zijn als gemeente erg blij met de inzet en betrokkenheid van de stichting. Ik hoop dat nog meer inwoners en partijen 't Cromwiel weten te vinden om elkaar te ontmoeten, om te bewegen en om te genieten van cultureel aanbod."

Ondertekening huurovereenkomst 't cromwiel 30juni2021