gemeente Steenbergen | Nieuw initiatief Groene Cirkels 'Landbouw en openbaar groen'

Nieuwsbericht Nieuw initiatief Groene Cirkels 'Landbouw en openbaar groen'

Gepubliceerd op: 25 januari 2021 17:00

Insecten en beplanting helpen landbouw Slootranden, wegbermen en dijken. Ze geven niet alleen kleur en vorm aan het landschap, maar ze leveren dankzij de insecten die ze aantrekken of juist afstoten ook een belangrijke bijdrage aan de groei van landbouwgewassen. Met het initiatief 'Landbouw en openbaar groen' wil de gemeente Steenbergen hier samen met onder meer Cosun Beet Company uit Dinteloord een bijdrage aan leveren.

Het initiatief komt voort uit Groene Cirkels. Dit is een samenwerking van diverse stakeholders, zoals bedrijven, overheden en kennisinstellingen in een regio, om elkaar te versterken en versneld te verduurzamen. Het idee is om in een gebied tussen de suikerfabriek Dinteloord en de stadskern Steenbergen openbare percelen te voorzien van nieuwe beplanting. Deze trekt insecten aan die ziekten en plagen in de gewassen op naastgelegen akkers bestrijden. Op deze manier wordt de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen geminimaliseerd.
"Neem het suikerbietengewas. Dat wordt geteisterd door de groene perzikluis", geeft Pieter Brooijmans als voorbeeld. Hij is Manager Agrarische Dienst bij Cosun Beet Company en geestelijk vader van het initiatief. "Lieveheersbeestjes eten die luizen op. Je hebt dus planten, bomen en struiken nodig waarin die insecten kunnen huizen. Of planten die de perzikluis weglokken. Daar kun je de talrijke openbare stukken grond voor gebruiken waar nu veelal gras op staat. Mooie bijkomstigheid is dat de gevarieerde begroeiing het landschap ook nog eens een stuk fraaier maakt."

Veel landbouwers richten akkerranden al in om ziekten en plagen natuurlijk te bestrijden. Maar dat gaat ten koste van teeltgebied en kost de boer dus geld. Brooijmans: "In dit initiatief dragen de grondeigenaren in principe de kosten. Als tegenprestatie zou de boer het onderhoud op zich kunnen nemen, bijvoorbeeld door planten te snoeien. Die kosten hoeft de eigenaar dan niet meer te maken."

Gemeente Steenbergen

Inmiddels hebben allerlei partijen die grond bezitten in het plangebied het initiatief omarmd. Zoals landbouwers, waterschap, ZLTO, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Zij worden ondersteund door experts van de kennisinstellingen Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research en Naturalis.
De gemeente Steenbergen draagt bij aan de coördinatie van het initiatief en het verbinden van de deelnemende partijen. Wethouder Willy Knop is enthousiast over het initiatief: "Agrarische ondernemers zijn één van de belangrijkste werkgevers in onze gemeente. We willen dan ook dat boeren goed kunnen boeren. Veel van hen zoeken naar duurzamere teeltmethoden, zeg maar naar landbouw 2.0. De gemeente ondersteunt hen daarin, ziet het belang van innovaties en helpt deze mogelijk te maken."

Binnen de gemeente Steenbergen vindt al een pilot met strokenteelt plaats. Daarnaast onderzoeken ondernemers of boven een grote perenboomgaard zonnepanelen te plaatsen zijn. "Het initiatief 'Landbouw en openbaar groen' past naadloos in ons beleid. Het is prachtig als we het vele openbaar groen in het buitengebied kunnen inzetten voor de agrarische ondernemer. Met het actualiseren van het maaibeleid door wethouder Baartmans stimuleerden we al de biodiversiteit. Met het initiatief doen we daar nog een schepje bij bovenop. En dat ons buitengebied meer kleur krijgt, is een mooie bijvangst."

Geheel Nederland

De betrokken partijen onderzoeken nog waar de beste kansen liggen, waarna ze per deelgebied aan de slag gaan. Pieter Brooijmans: "Ik verwacht dat we deze zomer de eerste resultaten kunnen laten zien. Uiteindelijk willen we een plan maken dat we over enkele jaren in geheel Nederland kunnen uitrollen. Dat zou prachtig zijn."

Pieter Brooijmans (links) van Cosun Beet Company en Willy Knop