Nieuwsbericht Nieuw college aan de slag: Gewoon Samen Doen!

Gepubliceerd op: 12 juni 2018 08:15

Maandagavond 11 juni zijn de wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen benoemd. Dit gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Ruud van den Belt uit vier wethouders. De wethouders Wilma Baartmans, Esther Prent, Petra Lepolder en Koos Krook zijn door de gemeenteraad benoemd en geïnstalleerd. Daarmee is een eind gekomen aan het formatieproces en gaat het nieuwe college aan de slag met de afspraken uit het coalitieakkoord 2018-2022 "Gewoon Samen Doen!".

 De definitieve portefeuilleverdeling van de nieuwe wethouders wordt vastgesteld in de eerste collegevergadering op dinsdag 12 juni.

Twee nieuwe raadsleden

Doordat twee leden van de fractie van Gewoon Lokaal! benoemd zijn tot wethouder, zijn Dennis van Agtmaal en Monique van der Blom in dezelfde vergadering namens Gewoon Lokaal! in de gemeenteraad geïnstalleerd.

Nieuwe wethouders gemeente Steenbergen
Van links naar rechts Wilma Baartmans, Petra Lepolder, Koos Krook, Esther Prent.