Nieuwsbericht Nieuw beleid voor arbeidsmigranten gaat over veel meer dan alleen huisvesting

Gepubliceerd op: 25 juni 2019 11:35

Tussen 25 juni en 5 juli konden inwoners via de website steenbergen.ikpraatmee hun mening geven over zaken die samenhangen met het vraagstuk arbeidsmigratie. De gemeente haalde via een vragenlijst die de gedurende twee weken op de website stond, informatie op bij inwoners over dit ingewikkelde vraagstuk. Dit doen we ook bij arbeidsmigranten. Daarnaast spreken we met huisvesters, werkgevers, uitzendbureaus en de provincie. Doel hiervan is input te verzamelen en die te verwerken in nieuw beleid rondom arbeidsmigranten. Eind november zal de gemeenteraad naar verwachting het nieuwe beleid vaststellen.

Alle inwoners waren van harte uitgenodigd om via het online platformmee te praten over zaken die samenhangen met arbeidsmigranten in onze gemeente. Inmiddels is de vragenlijst gesloten. Arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen zijn van harte uitgenodigd om de enquête voor arbeidsmigranten in te vullen. De enquête is beschikbaar in het Roemeens, Pools, Engels en Nederlands. Kent u arbeidsmigranten in onze gemeente, misschien uw buren of kennissen, vraag hen dan ook de enquête in te vullen!

In 2010 hebben we huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten vastgesteld. Daarmee waren we een van de eerste gemeenten die dit regelden. De sterke groei van het aantal arbeidsmigranten de afgelopen jaren vraagt om goede afspraken over wonen in woonwijken, grootschalige huisvesting, integratie en participatie, toezicht en handhaving.

Breed gedragen beleid

Daarom stellen we nieuw beleid op. Hiermee willen we niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat we voorbereid zijn op de toekomst. Het aantal arbeidsmigranten dat in onze gemeente werkt en verblijft zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. We willen als gemeente een breed gedragen beleid maken met oog voor een goede balans tussen wonen in een prettige en veilige leefomgeving voor alle inwoners, inclusief arbeidsmigranten,  en de lokale en regionale economie. "Het nieuwe beleid voor arbeidsmigranten gaat over veel meer dan alleen huisvesting" aldus wethouder Wilma Baartmans (Arbeidsmigratie).

We richten ons met het nieuwe beleid zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen als op arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen.

Huisvesting

Eerder dit jaar hebben we met inwoners gesproken over de plannen van uitzendbureau Flex-Employment voor het huisvesten van 250 arbeidsmigranten in een pension in Dinteloord. Deze plannen (uit 2017) zijn  steeds getoetst aan het oude beleid. Nu we bezig zijn met nieuw beleid, willen we een bredere afweging maken. Daarnaast is ook de provincie bezig de kaders voor huisvesting van arbeidsmigranten te updaten.

Wethouder Baartmans: "We vinden het belangrijk om maatwerk te bieden. We verkennen daarom heel breed wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting. Vast staat dat we in onze gemeente op dit moment onvoldoende maatschappelijk verantwoorde huisvesting hebben voor arbeidsmigranten."

Veel verschillende meningen

Half april heeft de gemeenteraad een discussieavond georganiseerd om de verschillende invalshoeken en meningen van partijen met elkaar te delen. En ook om in kaart te brengen welke zaken er allemaal spelen rondom het werken en het verblijf van arbeidsmigranten in onze gemeente. De avond leverde een waardevolle bijdrage voor het op te stellen beleid.

Vervolgstappen en planning

Naast de vragen aan inwoners via het online platform steenbergen.ikpraatmee, nemen we ook enquêtes af onder arbeidsmigranten zelf.  Daarnaast zijn we in gesprek met allerlei betrokken partijen. Op basis van alle gesprekken en informatie die we verzamelen in deze periode brengen we de dilemma's en keuzes in beeld die we samen als gemeenschap zullen moeten maken. In september zal de gemeenteraad zich hierover buigen. Het beleid wordt dan op hoofdlijnen behandeld.  Naar verwachting zal vervolgens het nieuwe beleid in november door de raad worden vastgesteld.

Meer informatie

Actuele informatie over het vraagstuk arbeidsmigratie: www.gemeente-steenbergen.nl/arbeidsmigratie.