Nieuwsbericht Meest gestelde vragen aanslag gemeentelijke belastingen 2018

Gepubliceerd op: 07 maart 2018 17:15

Waarschijnlijk heeft u inmiddels uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen (via post of mijn overheid). We hebben hier al veel vragen over ontvangen. We hebben de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Wordt mijn aanslag automatisch geïncasseerd?

Wanneer het bedrag via automatische incasso van je rekening wordt  afgeschreven staat dit op uw aanslagbiljet. U kunt dit ook zien aan het aantal betaaltermijnen. Bij automatische incasso staan er 10 betaaltermijnen vermeld.

Ik had altijd automatische kwijtschelding maar nu krijg ik een formulier?

Het kan zijn dat u nu een formulier heeft ontvangen om kwijtschelding aan te vragen terwijl u dit in andere jaren automatisch heeft ontvangen. Of u automatisch kwijtschelding ontvangt, of een formulier moet invullen om kwijtschelding aan te vragen is afhankelijk van uw vermogen en kan dus per jaar verschillen. Meer informatie of hulp bij het invullen van dit formulier vindt u op de webpagina over kwijtschelding.

Ik krijg een aanslag van OZBE en het bedrijf van OZBG. Wordt er nu dubbel geïncasseerd?

Wettelijk is geregeld dat de gemeente voor woningen alleen onroerende zaakbelasting (OZBE) mag heffen. Voor niet-woningen mag de gemeente zowel onroerende zaakbelasting heffen voor het eigendom en gebruik. Dus de eigenaar betaald OZBE (eigenaren) en de gebruiker betaald OZBG (gebruikers) voor de niet-woningen. Als dit dezelfde rechtspersoon is dan betaalt u zowel voor het eigendom als voor het gebruik.

Mijn WOZ-waarde is veel hoger dan vorig jaar, hoe kan dat?

Voor het bepalen van de WOZ-waarde van 2018 zijn we uitgegaan van het bedrag dat uw pand waard was op 1 januari 2017 (de waardepeildatum). De WOZ-waarde is gelijk aan de verkoopprijs als u uw pand op 1 januari 2017 verkocht had. De waarde van uw pand bepalen wij met behulp van marktgegevens van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De laatste jaren stijgen de prijzen van de woningen weer, hierdoor stijgt de WOZ-waarde dus ook.

Uw WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is de waarde van een pand of stuk grond en is dus afhankelijk van uw eigendom. Heeft u vragen over de hoogte van uw WOZ-waarde kunt u contact met ons opnemen via 14 0167 (u kunt vragen naar de taxateur).