gemeente Steenbergen | Lastenverlaging voor veel inwoners van Steenbergen

Nieuwsbericht Lastenverlaging voor veel inwoners van Steenbergen

Gepubliceerd op: 06 januari 2021 10:45

Veel inwoners van Steenbergen gaan er in 2021 op vooruit als het gaat om de gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit de belastingverordeningen die de gemeenteraad op 17 december heeft 2021 vastgesteld. Vooral voor huurders gaan de gemeentelijke belastingen in 2021 omlaag. De hondenbelasting wordt zelfs helemaal geschrapt.

In november 2019 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de gemeentelijke lasten voor de inwoners op een laag niveau te houden. De gemeentelijke belastingen bestaan uit rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. De laatste jaren stegen deze elk jaar, vooral door de afvalstoffenheffing. De raad vroeg daarom om actie.

In het onderzoek, dat is uitgevoerd in 2020, is vooral gekeken naar een andere verdeling van de gemeentelijke riool- en afvalstoffenheffing. De rioolheffing wordt opgelegd voor het afvoeren van afvalwater en regenwater. De eigenaren van een woning of gebouw gaan hieraan meebetalen. Koos Krook, wethouder financiën: "In 2020 betaalde iedereen nog hetzelfde bedrag voor de rioolheffing. Een alleenstaande in een huurwoning kreeg dezelfde rekening als het grootste bedrijf in Steenbergen. Iedereen betaalde € 159. Dat wordt vanaf 2021 dus anders. De lasten worden vanaf 2021 eerlijker verdeeld. Dat betekent dat de bedrijven meer gaan betalen. Ook de eigenaar, bijvoorbeeld de woningcorporatie, gaat meebetalen aan de rioolheffing."

Het voordeel van de nieuwe belastingverdeling voor huurders in Steenbergen varieert van € 58 voor een gezin tot € 83 voor een alleenstaande per jaar. Een alleenstaande met een eigen woning heeft een voordeel van € 20 per jaar. Een gezin met een eigen woning gaat iets meer betalen, namelijk € 5 per jaar. Dat laatste ligt nog ver onder het inflatiepercentage.

De rekening van het voordeel wordt voor een groot deel neergelegd bij de bedrijven. Die gaan € 100 meer betalen (van € 159 naar € 259) voor de rioolheffing. Wethouder Krook: "Het is inderdaad zo dat bedrijven meer gaan betalen, maar de lasten zijn hier nog steeds op een laag vergeleken met de gemeenten in de regio waar het gemiddelde € 372 is." Wethouder Krook is vooral trots op het resultaat: "Kijk om je heen, bijna overal zie je dat de gemeentelijke lasten fors moeten stijgen om de begroting rond te krijgen. Steenbergen kan de lasten voor een groot deel van de inwoners verlagen. Dat is in deze tijd redelijk uniek".