gemeente Steenbergen | Krommeweg afgesloten op 18 december

Nieuwsbericht Krommeweg afgesloten op 18 december

Gepubliceerd op: 15 december 2021 11:15

Er zijn een aantal bomen in de Krommeweg besmet met de roetschorsziekte. 

Bomen kappen op 18 december

Na een inventarisatie is besloten om 8 bomen te kappen die besmet zijn met roetschorsziekte. De onderzoeken in het kader van de wet natuurbescherming zijn inmiddels afgerond. Hieruit blijkt dan de bomenkap geen nadelige gevolgen heeft voor beschermde dieren. Daarom gaan we over tot het verwijderen van de bomen. Dit gebeurt op zaterdag 18 december.

Weg is tijdelijk afgesloten

Bij het kappen van de bomen is het mogelijk dat er sporen van de roetschorsziekte vrijkomen. Deze sporen kunnen schadelijk zijn bij inademen. Medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, dragen daarom beschermingsmiddelen. Het is noodzakelijk dat iedereen voldoende afstand houdt van de werkzaamheden. Om dit te kunnen waarborgen, wordt de Krommeweg gedeeltelijk afgesloten op 18 december. Tijdens de werkzaamheden zorgen toezichthouders ervoor dat iedereen op een veilige manier zijn huis kan bereiken. De verwachting is dat de werkzaamheden heel de dag duren.
De gekapte bomen worden direct afgevoerd om verspreiding van de roetschorsziekte te beperken. Zodra alle bomen zijn gekapt, gaat de Krommeweg weer open.

De verwijderde bomen worden in het aankomend voorjaar (2022) vervangen door nieuwe bomen.

Roetschorsziekte