gemeente Steenbergen | Jaarrekening 2020

Nieuwsbericht Jaarrekening 2020

Gepubliceerd op: 13 juli 2021 17:30

Jaarstukken 2020

De jaarrekening 2020 is op 24 juni 2021 vastgesteld door de gemeente. In de afbeelding hiernaast (onder downloads) ziet u in 1 oogopslag wat we hebben uitgegeven en ontvangen. De hele jaarrekening vindt u onder het kopje jaarstukken 2020 (onder het kopje zie ook)

Rectificatie

In de Steenbergse Bode van 14 juli staat een overzicht van de jaarrekening op pagina 12. Hier is helaas een foutje in geslopen. In de onderste cirkel diagram staat TOTALE INKOMSTEN € 73,1 MILJOEN. Dit moet zijn TOTALE UITGAVEN € 73,1 MILJOEN.

Foutje in flyer infopagina - rectificatie

Wist u bijvoorbeeld dat... 

  • we ruim 34 miljoen aan reserves bezitten? Een reserve is geld dat in het verleden opzij is gezet.
  • 9,7 miljoen hiervan in de algemene reserve zit?
  • van deze 9,7 miljoen 2,4 miljoen apart is gezet om financiële risico's op te kunnen vangen? Het restant van 7,3 miljoen is vrij beschikbaar.
  • de rest van de reserves (24,3 miljoen) ingezet wordt voor verschillende doelen zoals de ontwikkeling van het AFC, de voorzieningen in de openbare ruimte of de organisatieontwikkeling? Reserves worden zo ingezet ten behoeve van de gemeenschap. De gemeenteraad besluit waar dit geld aan besteed wordt.
  • er niet alleen geld gehaald wordt uit deze reserves? Er wordt ook geld in gestort. Er is circa 6,5 miljoen toegevoegd aan de reserves. Per 31 december 2019 was het saldo € 36,1 miljoen en op 31 december 2020 was het saldo € 34,2 miljoen.
  • de financiële positie van de gemeente Steenbergen uniek is, omdat we geen geld lenen? Alles wordt gefinancierd uit eigen middelen. Er zijn in Nederland maar twee gemeenten die dit kunnen.
  • onze financiële positie door BDO, een van de grootste accountantskantoren, over 2019 is beoordeeld met een 9? Dat betekent dat wij een financieel zeer gezonde gemeente zijn.

U kunt de hele jaarrekening inzien op de website jaarstukken.gemeente-steenbergen.nl.